Wikia


Aan water wordt in verschillende tradities een symbolische waarde toegedicht. Het staat o.a. symbool voor, leven (niet uitdrogen), levensgeest, sterven (verdrinken) en dode materie.

Christendom en jodendomEdit

In het christendom en het jodendom neemt water een aparte plaats in. De beschavingen van het Oude Egypte en het Koninkrijk Israël bestonden in woestijnachtige gebieden. Zonder voorraad water was men daar gedoemd te sterven. De enkele keren dat het regent is het vaak een dusdanige hoeveelheid dat niets ontziende modderstromen en overtromingen ontstaan. Zo is verklaarbaar dat water leven schenkt en gebrek aan water de dood veroorzaakt.

Een van de mogelijke exegese's van het verhaal waarin Jezus over water loopt[1] is dat Hij, Jezus, leven noch dood vreesde en/of beide beheerste. In dit laatste dus, dat hij "geestelijk" meesterschap over de "dode" materie had verkregen.

Wijn als symbool voor God, vermengd met water als symbool voor het (gewone) leven kan uitgelegd worden als de duale natuur van Jezus, die in het christendom mens en God is. Deze betekenis kan oof betrokken worden in het verhaal waarin Jezus water (het gewone) veranderd in wijn (het goddelijke).

Verder wast water bij de doop de erfzonde of de zonden af. Het heeft hierbij een reinigend karakter[2]. De gedoopte wordt hiermee zondeloos herboren.

In de oorspronkelijk Hebreeuwse tekst wordt in Genesis de hemel aangeduid met een dualis dat water(en) betekent.[3] God scheidt de hemelse wateren van de aardse wateren, de zeeën.[4] Hierbij kan men de hemelse wateren interpreteren als "levensgeest" en de aardse wateren als "materie". "De Elohim zweefde boven de wateren", wordt bijvoorbeeld in de Theosofie in verband gebracht met de evolutie van de materie door emanatie van de geest. Zie ook het Gnostische gedicht het Lied van de parel over de syboliek van de slang diep in de zee.

Rooms-katholieken kennen het wijwater. Dit water is ingezegend door een bevoegd priester en kan in de kerk gebruikt worden, of het wordt meegenomen naar huis voor gebruik. Men doopt dan de vingen in een gevuld wijwaterbakje, en maakt dan een kruisteken. Het besprenkelen van dit water op de vloer zou hen die in het vagevuur vertoeven ten goede komen.Bronnen, noten en/of referentiesEdit

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. Mattheüs 14:22-33
  2. Mattheüs 3:13-17
  3. Genesis 1:1
  4. Genesis 1:7
  • Geraadpleegd: Prof. dr. Hans Biedermann Symbolen; Historisch-culturele symbolen van A tot Z Utrecht 20008


Smallwikipedialogo
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Water (symbool). De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.