Wikia


2008 Xmas Urbi Orbi Pope Benedict XVI

Kerstmis 2008, Urbi et Orbi door Paus Benedictus XVI

Urbi et orbi (Latijn: voor de stad (Rome) en voor de wereld) is de traditionele zegen die de paus met Kerstmis en Pasen en bij bijzondere gelegenheden (bijv. direct nadat een nieuwe Paus gekozen is of in een Heilig Jaar) uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome. Formeel gezien gaat het hier om een apostolische zegen (of pauselijke zegen).

Meestal gaat deze zegen gepaard met een uitgebreide begroeting, een uitgebreide bespreking van problemen en aanmaning tot verbetering van verschillende zaken.

De term geeft van oorsprong aan dat een door het centrale gezag van de Rooms-katholieke Kerk verrichte handeling of besluit voor de hele wereld geldig is. Mensen die sinds de jaren '30 van de 20e eeuw rechtstreeks naar de radio luisteren of (jaren '50) naar de televisie kijken ontvangen ook de pontificale zegen en de bijbehorende absolutie. Toen Johannes Paulus II in zijn laatste levensdagen niet meer kon spreken, was er commotie over de geldigheid van de zegen. Maar zodra de Paus de intentie heeft om te zegenen is de apostolische zegen geldig, ook al is hij niet verstaanbaar.

Tekst Edit

Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.

('Mogen de heilige apostelen Petrus en Paulus, wier macht en gezag wij uitoefenen, zelf voor ons bidden tot de Heer.')

Amen.

Precibus et meritis beatæ Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.

('Door de gebeden en de verdiensten van de heilige Maria, altijd maagd, van de heilige aartsengel Michaël, de heilige Johannes de Doper, en de heilige apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen, moge de almachtige God zich over u ontfermen, al uw zonden vergeven, en moge Jezus Christus u geleiden tot het eeuwige leven.')

Amen.

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae pænitentiæ, cor semper pænitens et emendationem vitae, gratiam et consultationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

('Moge de barmhartige Heer u kwijtschelding, vrijspraak en vergeving van al uw zonden, de ruimte van een ware en vruchtbare boetedoening, een altijd boetvaardig hart en verbetering van leven, de genade en wijsheid van de Heilige Geest en uiterste volharding in goede werken geven.')

Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.

('En moge dan de zegen van de Almachtige God: van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op u nederdalen en daar altijd blijven.')

Amen.

Externe links Edit

br:Urbi et orbiel:Urbi et orbieo:Urbi et orbifi:Urbi et orbi fr:Bénédiction urbi et orbi hr:Urbi et Orbi hu:Apostoli áldás id:Urbi et Orbi it:Urbi et Orbi ja:ウルビ・エト・オルビ ko:우르비 에트 오르비 la:Benedictio urbi et orbi lt:Urbi et orbi mk:Urbi et orbi pl:Urbi et Orbi pt:Urbi et Orbi ru:Urbi et Orbi sr:Urbi et Orbi sv:Urbi et Orbi uk:Urbi et Orbi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.