Religie kennis Wiki
Advertisement

Thomaschristenen is de naam die gegeven wordt aan christenen wonend in India, voornamelijk in de zuidelijke deelstaat Kerala langs de Malabarkust. Een andere benaming is Malabarchristenen.

Bestand:Nasrani menorah.JPG

St. Thomaskruis

Geschiedenis[]

Volgens de Traditie bracht de apostel Thomas het evangelie naar Kerala in de eerste eeuw van onze jaartelling. Hij zou vanaf het jaar 40 naar het Midden-Oosten gereisd zijn en verder naar India waar hij langs de zuidwest kust trok tot Malabar (thans Kerala). Verder reisde hij naar Madras (thans Chennai), waar hij gedood werd.

De Indiase christelijke Kerk is in elk geval zeer oud. Het christendom kwam vroeg naar deze streek, meest waarschijnlijk gebeurde dit vanaf de derde eeuw via Grieks-christelijke handelaren uit het Romeinse rijk. In de vierde eeuw tijdens de christenvervolging in het Perzische rijk vluchtten christenen naar de Malabarkust. De Kerk van het Oosten heeft, vanaf de vijfde - zesde eeuw, op grote schaal missioneringwerk in Indië verricht.

Vanaf de achtste eeuw was er een Oost-Syrische metropoliet in Indië. De Thomaschristenen ressorteerden aldus onder de Assyrische Kerk van het Midden-Oosten. Zij volgden de Oost-syrische ritus. De feitelijke jurisdictie werd uitgeoefend door een lokale priester met de titel van ‘aartsdiaken’ daar de metropoliet de volkstaal meestal niet sprak.

In de 16de eeuw kwamen de Portugezen. Zij richtten factorijen op aan de Malabarkust en er werd aan missionering gedaan. In 1599 verenigde de controversiële Synode van Diamper - onder voorzitterschap van Aleixo de Menezes, de Portugese aartsbisschop van Goa - de Thomaschristenen formeel met de Rooms-katholieke Kerk. Portugese bisschoppen werden geïnstalleerd. Er werden veranderingen aangebracht aan de canons en de liturgie om deze meer in overeenstemming te brengen met die van de Rooms-katholieke Kerk.

Deze latinisering leidde tot veel protest. In 1653 verzette een groep Thomaschristenen zich tegen het gezag van de Portugese bisschoppen en de Jezuïet-missionarissen. Vanaf dan vormde een deel van de Kerk van Malabar nieuwe kerkgemeenschappen en in 1665 sloten zij zich aan het Westsyrisch patriarchaat van Antiochië. De patriarch stuurde een bisschop. Er ontstond een autonome Indiase Kerk binnen de Syrisch-orthodoxe Kerk welke de West-syrische christologie aanvaardde en de West-syrische ritus volgde. In 1912 verklaarde een groep zich autocephaal en vormde de Syro-Malankara-orthodoxe Kerk.

Na het protest van 1653 stuurde paus Alexander VII karmelieten naar de Malabarchristenen; deze konden via intensieve missionering velen overtuigen bij de Kerk van Rome te blijven. Tot 1898 waren de bisschoppen karmelieten. Vanaf 1923 ontstond een volwaardig bisdom en werd de bisschopsfunctie uitgeoefend door inlanders. Van dan af spreekt men van de Syro-Malabar-katholieke Kerk. In 1962 werd de liturgie van de pre-Diamperperiode hersteld, weliswaar met enkele aanpassingen.

In de jaren 1920 kwamen vijf orthodoxe bisschoppen van de Syro-Malankara-orthodoxe Kerk in conflict met hun patriarch. Hun charismatische leider Mar Ivanios nam contact op met Rome en het kwam in 1930 tot een unie met behoud van de eigen bisschoppen en de eigen (Antiocheense) ritus. Deze geünieerde Kerk noemt men de Syro-Malankara-katholieke Kerk.

In de tweede helft van de 18de eeuw heeft zich bovendien een 'Malabar onafhankelijke Syrische Kerk' gevormd uitgaande van de Syrisch-orthodoxe Kerk. Eind 19de eeuw – tijdens de Britse kolonisatieperiode – ontstond uit dezelfde groep de 'Marthoma-Kerk' welke geünieerd is met de Kerk van Engeland.

Huidige situatie[]

De Thomaschristenen zijn thans verdeeld over drie Oriëntaals-orthodoxe Kerken en twee Oosters-katholieke Kerken, daarnaast zijn er ook Rooms-katholieke bisdommen en een aantal Protestantse Kerken.

De verdeling over de oosterse Kerken is als volgt:

De Chaldeeuwse ritus wordt gevolgd door de Assyrische Kerk en de Syro-Malabar-katholieke Kerk. De andere Kerken volgen de Antiocheense ritus.

Externe links[]

fi:Tuomaskristityt fr:Chrétiens de saint Thomas ja:トマス派 ml:മാര്‍ത്തോമാ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ pl:Kościół malabarski

Advertisement