Wikia


Een theoloog, ook wel godgeleerde genoemd, is iemand die theologie als onderwerp van studie heeft. Daarbij denkt men voornamelijk aan de studie van theïstische, in het bijzonder de monotheïstische abrahamitische godsdiensten: jodendom, christendom en islam.

ChristendomEdit

Naar het deelgebied in kwestie waar de betreffende christelijke theoloog zich mee bezighoudt, onderscheidt men de:

In grote lijnen kan men deze theologen indelen in twee groepen: systematische theologen en praktische theologen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.