Wikia


De Tenach (Hebreeuws: תנ"ך - Tanach) is het voornaamste boek in het jodendom. Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd:

  1. T van Thora (Wet)
  2. N van Newie'iem (Profeten)
  3. CH van Ketoewiem (Geschriften). De uitspraak van de k-klank aan het begin van het woord ketoeviem verandert in een ch-klank aan het einde van het woord Tenach.

Het geschreven Hebreeuws bestaat van origine slechts uit medeklinkers, en ook tegenwoordig worden klinkertekens in het Hebreeuw weinig gebruikt. Het acroniem "Tnch" is dan ook alleen uit medeklinkers opgebouwd. De klinkers zijn voor de uitspraak echter nodig en worden in de transliteratie wel geschreven.

De Hebreeuwse versie van het woord 'Tenach' is 'Tanach'; een alternatieve naam is Mikra wat 'geschrift' betekent. Christenen vertalen 'Tenach' vaak als de Hebreeuwse Bijbel als ze spreken over het joodse heilige geschrift, synoniem voor wat onder christenen bekend staat als het Oude Testament.

Hoofdindeling Edit

Thora Edit

De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes: Beres'jiet, Sjemot, Wajikra, Bemidbar en Devariem. De Thora (Pentateuch) is het belangrijkste onderdeel van de Tenach. Ten behoeve van de wekelijkse lezing en studie is de Thora verdeeld in 54 gedeeltes, de zogenaamde parasjot.

Profeten Edit

De Profeten (Hebreeuws: Newie'iem) volgt op de Thora en begint met de nieuwe leider Jozua die Mozes opvolgde. Newie'iem is onderverdeeld in de vroege profeten (Jozua, Richteren, Samuël en Koningen) en de late profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël en twaalf kleine profeten).

Geschriften Edit

De Geschriften (Ketoeviem) bestaan uit een zeer diverse verzameling van poëzie (o.a. Psalmen, Spreuken, Job) en verhalen (onder andere de feestrollen Ruth, Hooglied, Klaagliederen, Prediker en Esther). In de Ketoevim wordt een meer individuele reflectie op de Thora gegeven.

Tenach en Talmoed Edit

De Tenach, waarin de schriftelijke leer is opgenomen, wordt in het rabbijns jodendom aangevuld door de Talmoed, waarin de (oorspronkelijk) mondelinge leer schriftelijk is weergegeven.

Boeken, per hoofddeel Edit

Thora Edit

Profeten Edit

Geschriften Edit

De Tenach en het Oude Testament Edit

Het Oude Testament van de rooms-katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk verschilt van de Tenach in de canon, de volgorde van de boeken en de interne indeling van de boeken. In het protestantse Oude Testament zijn dezelfde onderdelen opgenomen als in de Tenach, maar hier houdt men weer wel de rooms-katholieke volgorde en interne indeling aan.

Externe links Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.