Wikia


Het Tantum Ergo is een loflied op het Allerheiligste. Het wordt gezongen tijdens het plechtig Lof, meestal vlak voor de zegen met het Allerheiligste. Deze zang wordt toegeschreven aan de heilige Thomas van Aquino.

Latijnse tekst

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

Nederlandse vertaling

Laten wij dan, diep gebogen,
Prijzen 't grote Sacrament:
Dat de oude wetten wijken
Voor het nieuwe Testament.
Geve het geloof inzicht,
Waar het zintuig niets herkent.
Aan de Vader, aan de Zoon ook
Weze lof en eer gebracht:
Steeds zal men Hun beiden brengen
Eer en roem en hulde en kracht.
Hem die voortkomt uit Hen beiden,
Zij gelijke dank gebracht.
Amen.

De hier gegeven vertaling is bedoeld om op dezelfde melodie gezongen te worden en is op rijm gemaakt. Het is dan ook geen letterlijke vertaling van de Latijnse tekst.

Zie ook Edit

it:Tantum Ergo Sacramentum la:Tantum ergo ru:Tantum ergo sv:Tantum ergo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.