Wikia


Een slotzuster is een vrouwelijke religieuze of moniaal die in clausuur leeft.

Dit houdt in dat deze persoon, of in het algemeen de gemeenschap van monialen, van de buitenwereld gescheiden is door een hekwerk. Ook de ramen van het klooster zijn dan vaak van een traliewerk voorzien. Het gebouwencomplex is dan in het algemeen ommuurd.

Goederen worden het klooster in- en uitgebracht via een soort draaischijf. Ook de communie wordt via een luikje uitgereikt. Zelfs in de kerk is een hekwerk aangebracht waardoor de zusters van de gewone gelovigen gescheiden zijn. In sommige gevallen vindt communicatie naar de buitenwereld met gebarentaal plaats.

Slotzusters kunnen maar zelden bezoek ontvangen, en ook dan zijn zij van dit bezoek gescheiden door een tralievenster. Ook mogen zij het clausuur nimmer verlaten.

Zusters die een dergelijke leefwijze verkiezen zullen in het algemeen bezigheden verrichten die binnen de ruimte van het klooster kunnen plaatsvinden.

Vooral contemplatieve kloosterorden kennen een dergelijk gebruik. Het gebed, de meditatie en het bijwonen van godsdienstoefeningen nemen daarbij een belangrijk deel van de dagorde in. De Clarissen van de Strenge Observantie en de Birgittinessen zijn voorbeelden van orden die een strikte clausuur kennen.

Tegenover de slotzusters staan de buitenzusters, die soms in hetzelfde klooster wonen, maar wel naar buiten mogen om werkzaamheden te verrichten, zoals in het onderwijs of de zorg.

Een mannelijke variant is niet eenduidig te geven. Sommige monniken, zoals Kartuizers, komen ook nooit buiten, maar in het algemeen kennen de mannelijke contemplatieve orden weliswaar een slot of clausuur, maar dit is dan slechts een deel van het klooster waar geen buitenstaanders mogen komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Benedictijnen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.