Wikia


Catharinakerkdenbosch

De Sint-Catharinakerk.

De Sint-Catharinakerk of Kruisherenkerk in 's-Hertogenbosch staat aan de Kruisbroedershof in de binnenstad van de Brabantse hoofdstad.

De kerk is vernoemd naar Sint Catharina van Alexandrië. In de voorpui staat een beeltenis van haar. Ook het kruisteken van de Kruisheren is hier en daar in het gebouw aanwezig. Op deze lokatie werd in de 16e eeuw de kloosterkerk van deze orde gebouwd. Als gevolg van de capitulatie van 's-Hertogenbosch na het Beleg van 's-Hertogenbosch werd deze kerk protestants. De katholieke schilderingen van Pieter Jozef Verhagen werden in schuilkerken opgeslagen. Doordat er in 's-Hertogenbosch weinig protestanten waren, kreeg de kerk een andere bestemming. Zo werd de kerk onder andere gebruikt als paardenstal.

Na het decreet van Napoleon Bonaparte werd de kerk weer teruggeven aan de katholieken. Het gebouw was echter erg beschadigd en voor een gedeelte vervallen. In 1844 werd een nieuwe kerk gebouwd, waarbij van de middeleeuwse kerk alleen de koorsluiting bleef behouden. Deze rust op een overkluizing van de Kerkstroom, die een onderdeel is van de Binnendieze.

De huidige kerk is de derde die op de plek heeft gestaan. De kerk is een koepelkerk, gebaseerd op de negentiende-eeuwse kruiskerk die hier heeft gestaan. Het zestiende-eeuwse koor over de Kerkstroom is behouden gebleven. De derde kerk is in 1917 of 1918 voltooid en is een rijksmonument. De architect van deze kerk was Jan Stuyt.

Bronnen Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.