Wikia


Sefer Jetzirah (Boek der Schepping) is een joods boek waarvan het auteurschap traditioneel wordt toegeschreven aan de aartsvader Abraham. Het is een kabbalistische tekst waarin veel magische zaken beschreven worden.

De Sefer Jetzirah (ook: Sefer Yetzirah en andere varianten) is een korte enigmatische joods-gnostische tekst van niet meer dan 2000 woorden. De Sefer Jetzirah handelt over de symboliek van getallen en de letters van het Hebreeuwse alfabet. Het boek werd foutief toegeschreven aan Abraham waardoor het soms "Otiyyot de Avraham Avinu" (“Alfabet van Onze Vader Abraham") genoemd werd.[1] Het verscheen tussen de 3e en de 6e eeuw, waar later gedeeltes werden aan toegevoegd. [1]

InhoudEdit

Het boek beschrijft hoe het universum werd geschapen door de God van Israël, waarbij een opsomming van alle Hebreeuwse namen van G'd al in de eerste zin verschijnt: "De Heer der Heerscharen, de God van Israël, de Levende Elohim en Koning van het Heelal, ..." door middel van 32 "tekens". Het was de Jetzirah die als eerste het centraal concept van de 10 sefirot formuleerde. De eerste groep van 4 stelt de 4 universele elementen voor: (de geest van) God, Lucht, Water en Vuur. De sefirot en de letters van het Hebreeuwse alfabet werden in verband gebracht met delen van het menselijk lichaam: de mens als microkosmos van de schepping:[1]

  • 10 getallen ("Sefirot", de oorsprong van de latere Kabbala)
  • en de 22 letters van van het Hebreeuwse alfabet.
    Dit alfabet bestaat uit 3 "Moeder-letters" (Aleph, Mem, Shin), 7 "Dubbele letters" en 12 "Enkele letters". Samen werden ze beschouwd als de "32 paden van geheime wijsheid" waarmee God het universum schiep.[1] Het boek beschrijft hoe God daarbij de 10 sefirot en de 22 letters in steeds wisselende combinaties aanwendde en dit geheim ten slotte aan Abraham onthulde.

Commentaren op de JetzirahEdit

Als belangrijke commentators van de Jetzirah gelden Saʿadia ben Joseph (882–942) en Isaac ben Solomon Luria (1534–72).

Invloed op hermetische kabbalaEdit

Alhoewel niet meteen van invloed op het ontstaan van de kabbala, kreeg het later veel aanzien als een van de centrale teksten van de niet-joodse hermetische kabbala.

Bronnen, noten en/of referentiesEdit

Bronnen, noten en/of referenties:


  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference: "Sefer Yetzira"Sjabloon:Navigatie Joodse mythologie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.