Wikia


De Russisch-katholieke Kerk (Russisch: Русская Греко-Кафолическая Церковь, Российская Католическая Церковь Славяно-Византийского обряда) behoort tot de Oosters-katholieke Kerken en heeft vooral gelovigen die in diaspora leven in Noord- en Zuid-Amerika, in Australië en in Europa.

De Byzantijnse ritus wordt gevolgd. De liturgische talen zijn het Russisch en het Oudslavisch. Deze Kerk gebruikt de juliaanse kalender.

GeschiedenisEdit

Naar het voorbeeld van de Oekraïens-katholieke Kerk werden in Rusland, in het begin van de 20ste eeuw, pogingen ondernomen tot het stichten van een met Rome geünieerde Kerk. Daarin slaagde men in 1917. Na de revolutie en de communistische machtsovername ging deze Kerk weer gauw ten onder.

In 1928 werd in Harbin (China) een missiepost opgericht voor Russen die daar in ballingschap leefden. Ook deze missiepost kende een korte duur.

Er werden twee exarchaten opgericht: één in Rusland (in 1917), één in China (in 1928). Beiden zijn vacant.

In 1994 stootte een nieuwe poging tot het oprichten van een geünieerde Kerk op zeer veel weerstand van de Russisch-orthodoxe Kerk en werd alzo niet doorgevoerd.

Huidige situatieEdit

De Russisch-katholieke Kerk heeft geen eigen hiërarchie.

Ze telt onder meer drie parochies in de Verenigde Staten (in San Francisco, in New York en in El Segundo), een in Canada (Montréal) en een in Australië (Melbourne). Deze parochies ressorteren onder de lokale Rooms-katholieke bisschoppen. Ook in Moskou en Sint-Petersburg bevinden zich geloofsgemeenschappen. De Russische katholieken van de Russisch-katholieke Kerk vallen kerkelijk onder Joseph Werth, bisschop van Siberië en het Russische Verre Oosten.

In Rome is er een Russisch college dat priesters opleidt, welke bestemd zijn om te werken onder de Russische emigranten.

De Russisch-katholieke Kerk zou ongeveer 3.500 gelovigen tellen.fr:Église grecque-catholique russe frp:Égllése grèca-catolica russa id:Gereja Katolik Rusia it:Chiesa greco-cattolica russa pl:Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rosyjskiego pt:Igreja Católica Bizantina Russa ru:Российская грекокатолическая церковь uk:Російська греко-католицька церква

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.