Wikia


WP:WN

Auteursrechten


Als je tekst schrijft voor Religie Wiki, dan plaats je deze daarmee onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL of GNU/FDL). Dit houdt kortweg gezegd in dat een gebruiker vrij is om de tekst op elke willekeurige wijze te gebruiken en verder te verspreiden, op voorwaarde dat dat ook weer onder de GNU/FDL plaatsvindt, en met (eventueel gedeeltelijke) bronvermelding. Mocht je hiermee problemen hebben, dan adviseren we je niet aan Wikipedia mee te werken. Al het materiaal dat je op Religie plaatst, plaats je dus onder deze licentie. Dat kan alleen als je daar het recht toe hebt. In het algemeen is dat het geval als:

  • Je het materiaal zelf hebt geschreven of anderszins gecreëerd
  • Het materiaal in het publiek domein is (dat wil zeggen vrij van auteursrechten)
  • Het materiaal al onder de GNU/FDL-licentie valt
  • Het materiaal valt onder één van de licenties, die is goedgekeurd voor Free Cultural Works, zoals de Creative Commons Naamsvermelding of de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie (Wikipedia maakt hier o.a. gebruik van.)

In het tweede geval word je verzocht een bronvermelding aan te geven, in het derde en vierde geval is dat verplicht. Die bronvermelding kan voor teksten op de pagina zelf komen, dit kan met Sjabloon:bron, of op de overlegpagina; voor afbeeldingen hoort die op de bijbehorende afbeeldingspagina. Door het plaatsen van materiaal verlies je niet je auteursrechten! Je kunt je materiaal dus verder ook nog op andere manieren verspreiden (op andere sites plaatsen, verkopen, uitgeven ..). Het herroepen van het vrijgeven van je materiaal is evenwel niet mogelijk.

Materiaal dat niet onder de GFDL valtEdit

Nu komt het voor dat er materiaal is dat weliswaar niet onder de GFDL valt, maar overigens wel in Wikipedia gebruikt mag worden. Materiaal kan bijvoorbeeld vrij bruikbaar zijn, maar alleen voor niet-commercieel gebruik. Helaas worden afbeeldingen en pagina's, waarvan enkel niet-commercieel gebruik is toegestaan, niet toegelaten op Wikipedia. Het keurmerk 'Approved for Free Cultural Works' maakt duidelijk welke eindgebruikerslicenties voldoende overeenkomen met de licentie, die Wikipedia gebruikt. Een voorbeeld is materiaal dat vrij bruikbaar is met bronvermelding: omdat de GNU/FDL ook vereisten van bronvermelding bevat, wordt dit beschouwd als verenigbaar met de GNU/FDL; als er bronvermelding is, wordt dat genoeg geacht.

Hoe lang is een werk beschermd?Edit

De bescherming door het auteursrecht is beperkt in de tijd. Als algemene regel geldt dat het werk beschermd is tot 70 jaar na de dood van de auteur (of na de dood van de laatste overlevende auteur in geval van samenwerking). Dit betekent bijvoorbeeld dat de concerto's van Mozart niet langer door het auteursrecht zijn beschermd en dat je ze kunt reproduceren (door fotokopieën) zonder dat je daarvoor de toestemming nodig hebt van de erfgenamen van Mozart (maar waarschijnlijk moet je wel toestemming vragen aan de musici die de werken uitvoeren en aan de platenfirma's). Voor anonieme werken en pseudoniemen eindigen de rechten 70 jaar na de geoorloofde bekendmaking van het werk. Voor postume werken eindigen de rechten 25 jaar na de geoorloofde bekendmaking of mededeling aan het publiek.


Als iemand overneemt van Religie WikiEdit

Er zijn websites die tekst overnemen van Religie Wiki. In beginsel is dat toegestaan, mits het nieuwe werk ook onder de GFDL valt. Een goede praktijk in zo een geval is dat er een link staat naar het Religie Wiki-artikel, en de vermelding GNU/FDL. Als je een kloon aantreft waarbij dat niet correct gedaan is, kan de volgende standaard brief gestuurd worden naar de webmaster:

Geachte heer/mevrouw .....,

Ik heb gemerkt dat u voor uw website gebruik maakt van artikelen uit de Nederlandstalige Wikipedia. Op uw pagina http://... staat bijvoorbeeld een tekst die volledig bestaat uit een (oude) versie van het Religie Wiki-artikel http:/... . Dit juichen wij toe, maar er zit een eenvoudige voorwaarde aan vast, waaraan u nog niet heeft voldaan. Wikipedia streeft ernaar informatie vrij te verspreiden en voor iedereen beschikbaar te maken. Het is echter noodzakelijk dat de ontvanger, u dus, zich hierbij aan de regels van de "GNU Free Documentation Licence (GFDL)" (vrij vertaald: GNU-licentie voor vrije documentatie) houdt. Als u dat niet doet, schendt u de auteursrechten van de schrijvers van het artikel. Doel van de GFDL is, vereenvoudigd gezegd, dat het vrij zijn van de tekst niet verloren gaat, dat wil zeggen, dat iedereen ook weer van uw site de tekst (inclusief eventuele wijzigingen) kan overnemen. De tekst van de GFDL is te vinden op http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html . Die Engelse tekst is de enige bindende versie van de GFDL. Wie een artikel overneemt moet vermelden dat de tekst vrijgegeven wordt onder de GFDL. Dit is één van de belangrijkste voorwaarden van Wikipedia. Dit kunt u doen door onder elke van Wikipedia overgenomen pagina de tekst: "Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Religie Wiki-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Hierbij moet u dan de tekst "GNU Free Documentation License" linken naar de tekst van de GFDL. Het is beter een kopie van de GFDL op uw eigen server te publiceren, maar een link naar http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html is voldoende. Ook raden wij u ten zeerste aan om te verwijzen naar het originele Religie Wiki-artikel. Dat is de makkelijkste methode om aan bepaalde eisen van de GFDL te voldoen (voornamelijk het vermelden van de auteurs). Alvast bedankt voor uw samenwerking,

Vriendelijke groet''Smallwikipedialogo
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia Handleiding. De originele wikipedia handleiding is terug te vinden op Wikipedia Hulp en beheer. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.