Wikia


Quatertemperdagen zijn in de Rooms-Katholieke Kerk dagen van bezinning, gebed en vasten die vallen in de vier seizoenen.

OorsprongEdit

Bepaalde woensdagen, donderdagen en vrijdagen als dagen van gebed (en boete) met betrekking tot de oogst werden al vroegtijdig verbonden met het begin van elk van de vier jaargetijden. Omwille van deze vier tijden (quattuor tempora) kregen deze dagen de benaming quatertemperdagen. De quatertemperdagen van het voorjaar kwamen zo samen te vallen in de veertigdaagse vastentijd voor Pasen. Het ontstaan van de quatertemperdagen heeft men wel eens willen verklaren door een kerstening van heidense feesten, waarbij de goden werden aangeroepen voor de vruchtbaarheid van de aarde. Men heeft waarschijnlijk ook rekening gehouden vastentijden van de Joden in de vierde, vijfde, zevende en tiende maand.

De quatertemperdagen in de Tridentijnse liturgieEdit

Tot 1969 in de gehele Rooms-Katholieke Kerk en thans bij rooms-katholieke groepen die de oude Tridentijnse liturgie gebruiken vallen de quatertemperdagen als volgt:

Het zijn vastendagen.

De quatertemperdagen in de nieuwe liturgieEdit

Bij de liturgiehervorming van 1969 die volgde op het Tweede Vaticaans Concilie werd de viering van bijzondere vasten- en gebedsdagen niet meer algemeen voorgeschreven in het Romeins Missaal, maar overgelaten aan de lokale bisschoppenconferenties. In Nederland raakten ze in de periode na 1969 in onbruik.

In 2005 hebben de Nederlandse bisschoppen besloten opnieuw de quatertemperdagen in te voeren in Nederland.[1] Ze zijn als facultatieve dagen aan de kalender toegevoegd. Voor elk seizoen hebben zij een woensdag aangewezen:

  • lente: tweede woensdag in maart. Dit valt samen met de protestantse Biddag voor Gewas en Arbeid. Aanbevolen wordt om in het bijzonder te bidden voor de eenheid onder de christenen.
  • zomer: woensdag na Pinksteren. Aanbevolen wordt om te bidden voor de geestelijkheid. De zaterdag na Pinksteren wordt vaak als wijdingsdag gebruikt.
  • herfst: woensdag ná de derde zondag in september. Aanbevolen wordt om te danken voor de oogst en te bidden voor de vrede.
  • winter: woensdag in de eerste week van de Advent.

Bij de herinvoering van de quatertemperdagen in 2005 werd door de bisschoppen eveneens opnieuw de aandacht gevestigd op de kruisdagen.


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Pasen - Hemelvaart - Pinksteren</th></tr>
Referenties
  1. Bisschoppen voeren kruis- en quatertemperdagen, Katholieke Nederland, 31 maart 2005
da:Tamperdagfr:Quatre-Temps

gl:Témporas it:Quattro tempora pl:Suche dni pt:Têmporas

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.