Chörten

Geelhoed-monniken

Het Tibetaans boeddhisme, (vroeger ook Lamaïsme genoemd) is de verzameling boeddhistische scholen die hun oorsprong in Tibet en de landen in de Himalaya hebben. De belangrijkste scholen zijn Nyingma, Kagyu, Sakya en Gelug. De veelgebruikte term lama is in feite een vertaling van het Indiase goeroe of spiritueel leraar.

Het Tibetaans boeddhisme onderscheidt zich van andere boeddhismes, door het geloof in wedergeboren leraren (tulkus) zoals de dalai lama, kennisoverdracht via Terma-geschriften, het geloof dat de Boeddha zich in menselijke gedaante kan manifesteren, bijvoorbeeld Padmasambhava en het geloof dat men de wedergeboorte zelf actief kan beïnvloeden (Tibetaans dodenboek).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.