Wikia


In de rooms-katholieke Kerk is een plebaan een priester die pastoor is van een kathedraal (bisschoppelijke titelkerk) indien deze ook dienst doet als parochiekerk. Hij vervult dan in naam van de bisschop, de ordinarius (formele titularis), de zielzorg-taken van pastoor.

Hij is doorgaans tevens kanunnik, zetelend in het kathedraalkapittel.

Het woord stamt van plebanus (kerkelijk Latijn) en van plebs = volk.

Zie ookEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.