Wikia


Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI: korte video

Video


Toelichting

URBI ET ORBI MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE BENEDICT XVI - EASTER 2009

Urbi et orbi (Latijn: voor de stad (Rome) en voor de wereld) is de traditionele zegen die de paus met Kerstmis en Pasen en bij bijzondere gelegenheden (bijv. direct nadat een nieuwe Paus gekozen is of in een Heilig Jaar) uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome. Formeel gezien gaat het hier om een apostolische zegen (of pauselijke zegen). Meestal gaat deze zegen gepaard met een uitgebreide begroeting, een uitgebreide bespreking van problemen en aanmaning tot verbetering van verschillende zaken. De term geeft van oorsprong aan dat een door het centrale gezag van de Rooms-Katholieke Kerk verrichte handeling of besluit voor de hele wereld geldig is. Mensen die sinds de jaren '30 van de 20e eeuw rechtstreeks naar de radio luisteren of (jaren '50) naar de televisie kijken ontvangen ook de pontificale zegen en de bijbehorende absolutie. Toen Johannes Paulus II in zijn laatste levensdagen niet meer kon spreken, was er commotie over de geldigheid van de zegen. Maar zodra de Paus de intentie heeft om te zegenen is de apostolische zegen geldig, ook al is hij niet verstaanbaar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.