WikiaHet Christelijke Pasen wordt in principe gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Ter vereenvoudiging wordt hierbij echter uitgegaan van een berekende datum op basis van een vereenvoudigde voorstelling van de beweging van de hemellichamen, waarbij men gebruik maakt van de epacta. Paaszondag valt ongeveer in het midden van de jaarlijkse paascyclus en bepaalt ook wanneer de andere kerkelijke feestdagen binnen deze cyclus vallen. Zo valt Aswoensdag, waarmee de vasten begint, altijd 46 dagen vóór Pasen (er zijn veertig vastendagen, de zondagen in deze periode tellen niet mee), Hemelvaartsdag altijd veertig dagen later, Pinksteren altijd op de 7e zondag na Pasen, de 50ste dag na Pasen (in het Grieks Pentecoste, waarvan Pinksteren afgeleid is).

Ook de data van het hoogfeest van de Heilige Drieëenheid (zondag na Pinksteren), Sacramentsdag (tweede donderdag na Pinksteren), Sacramentszondag (tweede zondag na Pinksteren) en het hoogfeest van het Heilig Hart (derde vrijdag na Pinksteren) zijn aan de paasdatum verbonden.

GeschiedenisEdit

In de eerste eeuwen vierde de christelijke kerk Pasen op dezelfde dag als het joodse Pesach (de 14e Nisan), maar het Concilie van Nicaea wilde in 325 overgaan tot een zelfstandige berekening van de paasdatum. De regels van dit concilie gaan uit van een vereenvoudigde berekening met de gemiddelde posities van zon en maan (cirkelvormige banen en vaste snelheid) en 21 maart 0:00 uur als vast begin van de lente. De ware maan wijkt tegenwoordig tot ± 0,7 dag af van de gemiddelde maan, en het astronomische begin van de lente (zie lentepunt) varieert b.v. tussen 19 maart 9:00 (CET) in het jaar 2096 en 21 maart 21:00 (CET) in het jaar 1903. Daardoor ontstaan soms verschillen tussen de kerkelijke en de astronomische paasdatum ("paasparadoxiën").

Aanvankelijk werden de regels op verschillende manieren toegepast. Bijvoorbeeld vierde in 387 Rome op 21 maart Pasen, Alexandrië op 25 april en andere kerken op 18 april. De Scytische monnik Dionysius Exiguus stelde in het jaar 525 in Rome tabellen en een rekenschema op volgens de Alexandrijnse regels. Hij paste de berekening zo aan dat Pasen op zijn vroegst op 22 maart en uiterlijk op 25 april valt. De Paus besloot voortaan Pasen te vieren volgens deze regels en tabellen en de bepaling van de paasdatum over te dragen aan de patriarch (bisschop) van Alexandrië.

Sinds het jaar 532 (het begin van de paastabellen van Dionysius Exiguus) liggen de data vast, maar pas in de 9e eeuw werden de zo berekende paasdata algemeen aanvaard door de Christenen. In de middeleeuwen bemerkte men echter dat de berekende paasdata merkbaar begonnen af te wijken van de hemelverschijnselen. Zo viel het begin van de astronomische lente steeds vroeger, in de 16e eeuw was deze al tot 11 maart vooruitgeschoven. Ook de datum voor de kerkelijke volle maan kon tot drie dagen afwijken van de astronomische volle maan. In die tijd hanteerde men de Juliaanse kalender door Julius Caesar ingevoerd in het jaar 46 voor Christus, waarin men strikt om de vier jaar een schrikkeldag invoerde.

De invoering van de Gregoriaanse kalender door Paus Gregorius XIII in 1582 moest ook een oplossing bieden voor deze problemen. Eerst liet men tien dagen weg, zodat het begin van de astronomische lente weer rond 21 maart viel. Een kleine wijziging van de schrikkeljaarregeling moest er voor zorgen dat dit in de toekomst ook zo bleef. Voor de berekening van de kerkelijke volle maan werd een door de Italiaanse sterrenkundige Aloisius Lilius voorgestelde verbetering van de regels doorgevoerd, zodat deze ook gemiddeld in overeenstemming zou blijven met de astronomische volle maan. Door de uitvallende schrikkeljaren was er geen simpel verband meer tussen het gulden getal en de epacta en door de 8 extra maandagen per 2500 jaar waren verdere aanpassingen nodig.Bovendien moest hij niet té veel afwijken van de vorige berekeningen omdat dit anders de reputatie van vroegere wijsgeren (en daarmee de kerk) zou schaden. Een commissie onder voorzitterschap van Christoph Clavius (waarin oa. Niklaus Koppernigk (Copernicus) en Aloisius Lilius plaatshadden) heeft toen nog wel een vaste paasdatum voorgesteld, maar dat is verworpen omdat het een té grote breuk met het verleden was. Verder waren er nog wat futiele verschillen tussen door Christoph Clavius de berekende paasmaan en de echte maan, zo was er op eerste paasdag 1903 een maansverduistering. Verder was toen ook al bekend dat er een zuidelijk halfrond was, dus werd er gesteld dat omdat Jezus op het noordelijk halfrond geleefd had, de mensen op het zuidelijk halfrond zich moesten houden aan de noordelijke lente.

Methode van Gauß Edit

De Duitse geleerde Carl Friedrich Gauß publiceerde in 1800 een wiskundig algoritme waarmee de paasdatum voor een willekeurig jaar berekend kan worden. Gauß maakte toch een fout: hij hield niet goed rekening met de maancorrectie, zodat bijvoorbeeld zijn paasdatum voor 4200 uitkomt op 13 april in plaats van 20 april. De methode van Gauß loopt als volgt:

 1. Bepaal het gulden getal:
  Deel het jaartal door 19, neem de rest en tel er 1 bij op (zoals Dionysius). Noem dit getal G. Voor het jaar 1991 geldt G = 16.
 2. Bepaal het eeuwtal:
  Geheeldeel het jaartal door 100 en tel daar 1 bij op. Noem dit getal C. Voor het jaar 1991 geldt C = 20.
 3. Corrigeer vervolgens voor jaren die geen schrikkeljaar zijn:
  Vermenigvuldig C met 3, geheeldeel het resultaat door 4 en trek er 12 van af. Noem dit getal X. Voor de twintigste en eenentwintigste eeuw geldt X = 3.
 4. Maancorrectie:
  Neem 8 maal C, tel er 5 bij op, geheeldeel het geheel door 25 en trek er 5 vanaf. Noem dit getal Y. Voor de twintigste en eenentwintigste eeuw geldt: Y = 1.
 5. Zoek de zondag:
  Vermenigvuldig het jaartal met 5, geheeldeel de uitkomst door 4, trek er X en 10 vanaf, en noem dit getal Z. Voor 1991 geldt: Z = 2475.
 6. Bepaal de epacta:
  11 maal G + 20 + Y. Trek daarvan X af, geheeldeel het resultaat door 30 en noem de rest E. Als E gelijk is aan 24, of als E gelijk is aan 25 en het gulden getal is groter dan 11, tel dan 1 bij E op. De Epacta voor 1991 is 14.
 7. Bepaal de volle maan:
  Trek E af van 44. Noem dit getal N. Als N kleiner is dan 21, tel er dan 30 bij op. Voor 1991 geldt: N = 30
 8. Nu door naar zondag:
  Tel Z en N op. deel het resultaat door 7 en trek de rest af van N+7. Noem dit getal P. Voor 1991 geldt: P = 31.
 9. Paasdatum: Als P groter is dan 31, trek er dan 31 vanaf, en de paasdatum valt in April. Anders is de paasdag P in Maart. Zo wordt voor 1991 gevonden 31 maart.

Afwijkende paasdataEdit

In veel Oosters-Orthodoxe Kerken bleef de oude Juliaanse kalender (met de Dionysiaanse paasdatum-berekening) tot in de 20ste eeuw in gebruik. Een conferentie van Oosters-Orthodoxe Kerken in Constantinopel stelde in 1923 een nieuwe kerkelijke kalender voor, die tot 2800 overeenstemt met de Gregoriaanse kalender; de paasdatum zou op basis van astronomische waarnemingen bepaald worden. De autokephale kerk van Roemenië nam deze kalender en de astronomische paasdatum over. Griekenland nam in 1924 wel de kalender over, maar de Grieks-orthodoxe kerk bleef voor de berekening van de datum voor het Pasen en de daarmee samenvallende cyclus (niet van de andere feestdagen!) bij de Juliaanse kalender. In andere orthodoxe kerken is de Juliaanse kalender ook tegenwoordig nog in gebruik voor alle feestdagen (zie ook de uitleg bij de Gregoriaanse Kalender).

De Quartodecimanen (genoemd naar Latijn quartodecimus = veertiende) vierden Pasen net als de Joden strikt op de 14e Nisan, onafhankelijk ervan welke weekdag het is.

TabelEdit

jaar Eerste PaasdagHemelvaartsdagEerste Pinksterdag
2004 2020-04-11T00:00:00+00:00 200911 april 2020-04-11T00:00:00+00:0020 mei 2020-04-11T00:00:00+00:0030 mei
2005 2020-03-27T00:00:00+00:00 200927 maart 2020-03-27T00:00:00+00:005 mei 2020-03-27T00:00:00+00:0015 mei
2006 2020-04-16T00:00:00+00:00 200916 april 2020-04-16T00:00:00+00:0025 mei 2020-04-16T00:00:00+00:004 juni
2007 2020-04-08T00:00:00+00:00 20098 april 2020-04-08T00:00:00+00:0017 mei 2020-04-08T00:00:00+00:0027 mei
2008 2020-03-23T00:00:00+00:00 200923 maart 2020-03-23T00:00:00+00:001 mei 2020-03-23T00:00:00+00:0011 mei
2009 2020-04-12T00:00:00+00:00 200912 april 2020-04-12T00:00:00+00:0021 mei 2020-04-12T00:00:00+00:0031 mei
2010 2020-04-04T00:00:00+00:00 20094 april 2020-04-04T00:00:00+00:0013 mei 2020-04-04T00:00:00+00:0023 mei
2011 2020-04-24T00:00:00+00:00 200924 april 2020-04-24T00:00:00+00:002 juni 2020-04-24T00:00:00+00:0012 juni
2012 2020-04-08T00:00:00+00:00 20098 april 2020-04-08T00:00:00+00:0017 mei 2020-04-08T00:00:00+00:0027 mei
2013 2020-03-31T00:00:00+00:00 200931 maart 2020-03-31T00:00:00+00:009 mei 2020-03-31T00:00:00+00:0019 mei
2014 2020-04-20T00:00:00+00:00 200920 april 2020-04-20T00:00:00+00:0029 mei 2020-04-20T00:00:00+00:008 juni
2015 2020-04-05T00:00:00+00:00 20095 april 2020-04-05T00:00:00+00:0014 mei 2020-04-05T00:00:00+00:0024 mei
2016 2020-03-27T00:00:00+00:00 200927 maart 2020-03-27T00:00:00+00:005 mei 2020-03-27T00:00:00+00:0015 mei
2017 2020-04-16T00:00:00+00:00 200916 april 2020-04-16T00:00:00+00:0025 mei 2020-04-16T00:00:00+00:004 juni
2018 2020-04-01T00:00:00+00:00 20091 april 2020-04-01T00:00:00+00:0010 mei 2020-04-01T00:00:00+00:0020 mei
2019 2020-04-21T00:00:00+00:00 200921 april 2020-04-21T00:00:00+00:0030 mei 2020-04-21T00:00:00+00:009 juni
2020 2020-04-12T00:00:00+00:00 200912 april 2020-04-12T00:00:00+00:0021 mei 2020-04-12T00:00:00+00:0031 mei
2021 2020-04-04T00:00:00+00:00 20094 april 2020-04-04T00:00:00+00:0013 mei 2020-04-04T00:00:00+00:0023 mei
2022 2020-04-17T00:00:00+00:00 200917 april 2020-04-17T00:00:00+00:0026 mei 2020-04-17T00:00:00+00:005 juni
2023 2020-04-09T00:00:00+00:00 20099 april 2020-04-09T00:00:00+00:0018 mei 2020-04-09T00:00:00+00:0028 mei
2024 2020-03-31T00:00:00+00:00 200931 maart 2020-03-31T00:00:00+00:009 mei 2020-03-31T00:00:00+00:0019 mei
2025 2020-04-20T00:00:00+00:00 200920 april 2020-04-20T00:00:00+00:0029 mei 2020-04-20T00:00:00+00:008 juni
2026 2020-04-05T00:00:00+00:00 20095 april 2020-04-05T00:00:00+00:0014 mei 2020-04-05T00:00:00+00:0024 mei
2027 2020-03-28T00:00:00+00:00 200928 maart 2020-03-28T00:00:00+00:006 mei 2020-03-28T00:00:00+00:0016 mei
2028 2020-04-16T00:00:00+00:00 200916 april 2020-04-16T00:00:00+00:0025 mei 2020-04-16T00:00:00+00:004 juni
2029 2020-04-01T00:00:00+00:00 20091 april 2020-04-01T00:00:00+00:0010 mei 2020-04-01T00:00:00+00:0020 mei
2030 2020-04-21T00:00:00+00:00 200921 april 2020-04-21T00:00:00+00:0030 mei 2020-04-21T00:00:00+00:009 juni

Toekomstige ontwikkelingenEdit

Verscheidene kerken proberen de verschillen in paasdatum te overbruggen en terug te keren naar één berekening voor de gehele christenheid. De grootste kans op acceptatie maakt het vieren van Pasen volgens de astronomische waarneming van lentebegin en volle maan.

TriviaEdit

Een spreekwoord zegt: Dat gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, de betekenis hiervan is: Dit zal nooit gebeuren omdat Pasen en Pinksteren niet op een dag kúnnen vallen.

BronEdit

Een eerdere versie van de tekst op deze pagina is afkomstig van de website van het KNMI, met daarbij de vermelding: Met dank aan Rob van Gent, Universiteit Utrecht.

Verder komt veel informatie uit een artikel geschreven door Hans van Maanen in Het Parool van 30 maart 1991.

Zie ookEdit

PaasdagberekeningenEdit


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Pasen - Hemelvaart - Pinksteren</th></tr>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.