Religie kennis Wiki
Advertisement
Bestand:Gregoriusorden.jpg

Kruis van een Commandeur in de Gregoriusorde

De Orde van Sint-Gregorius de Grote, ook wel de Gregoriusorde genoemd, (Latijn:Orde Sanctus Gregorius Magnus " of Italiaans: "Ordine di San Gregorio") is een Ridderorde van de Heilige Stoel en wordt aan verdienstelijke katholieke leken, maar ook aan aanhangers van andere geloven, in de gehele wereld uitgereikt.
De Orde werd op 1 september 1831 door Paus Gregorius XVI ingesteld als een beloning voor de te hulp geschoten Oostenrijkse officieren en de tijdens het revolutiejaar 1830 trouwgebleven inwoners van de Pauselijke staat.
De naam verwijst naar de machtige middeleeuwse Paus Gregorius I (590-604) die een exponent was van de aanspraken van de Pausen van de Katholieke Kerk op wereldwijde wereldlijke macht.
De sinds 1905 in een Militaire- en Civiele Divisie verdeelde Orde kent vier graden en wordt sinds de reorganisatie van de Orde in 1905 verleend voor "onwankelbare trouw tentoongespreid tijdens de aan de Heilige Stoel betoonde verdiensten".

In 1831 kreeg de orde vier graden. De Paus decreteerde dat er Ridders-grootkruis in twee graden zouden zijn. Op 30 mei 1834 werd in een bul vastgelegd welke uniformen de leden zouden dragen en welke plaats zij aan het Pauselijk hof en in processies zouden innemen. Op 7 februari 1905 verving Paus Pius X het tweede Grootkruis door de rang van Commandeur met Ster oftewel Grootofficier.

Versierselen[]

Het kleinood is een roodgeëmailleerd gouden achtpuntig kruis met gouden ballen op de acht punten. Als verhoging dragen militairen een trofee en burgers een lauwerkrans. De Grootkruisen en Grootofficieren dragen een kruis op een, in grote verschillende, zilveren ster.

Op het blauwe medaillon aan de voorzijde is in goud de Heiligverklaarde Paus afgebeeld met op de gouden ring de woorden "S. Gregorius Magnus" en op het medaillon van de keerzijde staat "Pro Deo et Principe". Het lint is rood met brede gele biezen.

Decoratiebeleid[]

De Orde van St. Gregorius wordt, ongeacht geloofsovertuiging, verleend aan hen die in interdiocesaan of landelijk verband opmerkelijke verdiensten hebben geleverd voor geloof, Kerk of maatschappij.

 • Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote (Equites), voor degenen die zich interdiocesaan of landelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk en maatschappij.
 • Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote, voor degene die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor geloof en/of Kerk en maatschappij, waarvan de betekenis zich uitstrekt tot kerkprovinciaal of landelijk niveau (Commendatores).
 • Commandeur met Ster in de Orde van de H. Gregorius de Grote(Commendatores).
 • Ridder Grootkruis in de Orde van de H. Gregorius de Grote. (Equites a Magna Cruce) Een zeer exclusieve Pauselijke onderscheiding voor de groten der aarde.

Bekende Belgen in de Orde van de H. Gregorius de Grote[]

Bekende Nederlanders in de Orde van de H. Gregorius de Grote[]

 • Jan Boogaarts, kerkmusicus, organist en koordirigent, op 3 februari 2007 bevorderd tot Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote
 • Charles Estourgie, architect en actieve kracht bij het organiseren van de Nijmeegse Maria-Omgang.
 • Jos van Gennip, medeoprichter van Cebemo en oud-directeur van het Centraal Missie Commissariaat, werd in 2007 tot commandeur in de orde benoemd.
 • Joop Janssen, oud-directeur van bouwbedrijf Heijmans
 • A.Th.L. Hoekstra, notaris, op 19 maart 2007 door bisschop mgr. dr Jozef Punt uitgereikt in de Abdijkerk van de Benedictijnen te Egmond
 • Jan Krol, burgemeester
 • Kees Middelhoff, radiojournalist en publicist
 • Gabriël Smit, dichter en journalist
 • Frans Slangen, oud directeur KRO
 • Hans Moors, op 7 oktober 2008 bevorderd tot commandeur, de versierselen zijn uitgereikt door de Onderwijsbisschop Mgr. Dr. Everard de Jong vanwege zijn opmerkelijke verdiensten binnen het katholiek onderwijs.
 • Ad Havermans, op 15 november 2009 voor zijn inzet als voorzitter van de stichting Vrienden van de Kerk der Friezen, de Nederlandstalige kerk in Rome[1].

Raymond Geldermans, oud-voorzitter Landelijke Instelling Pokrof.

Externe link[]

Raymond Geldermans,oud-voorzitter Landelijke Instelling Pokrof.

Noten[]

Wikisource Bronnen die bij dit onderwerp horen, kan men vinden op de pagina Pauselijke bullen en een circulaire uit 1831, 1834 en 1905 met betrekking tot de Orde van Sint-Gregorius de Grote op Wikisource
Orde van het Gulden Spoor vroeg 19e eeuw.jpg
Onderscheidingen van de Heilige Stoel

Orde van het Gulden Spoor · Orde van Sint-Cecilia · Orde van Christus · Orde van Sint-Gregorius de Grote · Orde van het Heilig Graf · Orde van Sint-Johannes de Doper · Orde van Malta · Orde van Verdienste "Pro Merito Militensi" · Orde van de Moor · Orde van Pius · Piusridders · Silvesterorde · Orde van Sint-Silvester en de Militia Aurarta · Gouden Roos · Pro Ecclesia et Pontifice · Bene Merenti · Medaille Pro Petri Sede ·

Medaille Fidei et Virtuti

cs:Řád sv. Řehoře Velikého fr:Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand it:Ordine di San Gregorio Magno no:Sankt Gregor den stores orden pl:Order świętego Grzegorza Wielkiego pt:Ordem de São Gregório Magno

Advertisement