Wikia


Nederlands hervormde kerk donkerbroek03


De Nederlands hervormde kerk is te vinden in het dorp Donkerbroek in Friesland.

GeschiedenisEdit

Er is geen exacte datum van de Oorsprong van de kerk. Wel weten we dat er in ieder geval een kerk aanwezig was in 1502. Een van de klokken van de klokkenstoel draagt de opschrift:

" Anno Domini MCCCCCII Laus Deo Jhesus Maria Johannis. Wou fudere Gerhardus Schoonenborch c.s. Johannes."

Uit geschriften weten we dat het om een Rooms-Katholieke Kerk ging die gewijd was aan St. Laurentius. In de 16e Eeuw is de kerk herbouwd en in protestantse handen gekomen. Na de hervorming was de kerk ook kerkelijk verenigd met Oosterwolde.

Op 13 juli 1700 kwam een einde aan die band. Er is besloten dat Donkerbroek en Haule zich zouden verenigen in een kerkgemeente.

Na de restauratie in 2007-2008 is besloten om de oorspronkelijke naam St.Laurentiuskerk terug te geven. Om er toch een orriginele draai aan te geven is er voor gekozen om deze te vertalen in het fries: De Laurentsjerke.

Helaas is de gemeente niet erg groot met iets van 200 leden waarvan rond 10 procent nog regelmatig naar de kerk komt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.