Wikia


De Nederlandse Bisschoppenconferentie is een permanent orgaan binnen de Nederlandse rooms-katholieke Kerk, waarin de bisschoppen, de hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen van de Nederlandse kerkprovincie het beleid van de rooms-katholieke Kerk bepalen.
De Nederlandse Bisschoppenconferentie werd tot eind 2007 voorgezeten door de aartsbisschop van Utrecht; sinds begin 2008 ligt het voorzitterschap vooralsnog bij de Bisschop van Rotterdam en vicevoorzitter is de Bisschop van Roermond.


Overzicht Edit

Nederland telt zeven bisdommen:

en het Militair Ordinariaat, het 'legerbisdom' van Nederland

Geschiedenis Edit

...

Achtergrond Edit

De Nederlandse Bisschoppenconferentie is een permanent instituut, waarin de bisschoppen op uiteenlopende terreinen gezamenlijk beleid maken en uitvoeren. Lid van de Bisschoppenconferentie zijn de zeven residerende bisschoppen, hun hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen die een functie vervullen in de Nederlandse kerkprovincie. De bisschoppenconferentie wordt ondersteund door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK).


Samenstelling Edit

De samenstelling vanaf 26 januari 2008:

Voorzitter Edit


Gewone leden Edit

 • Monseigneur Wim Eijk, aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht (vanaf 26 januari 2008) en voormalig bisschop van Groningen-(Leeuwarden) (6 november 1999 - 13 september 2008)
 • Monseigneur Hans van den Hende, bisschop van Breda
 • Monseigneur Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden (vanaf 13 september 2008) en voormalig hulpbisschop van Utrecht (2 juni 2001 - 13 september 2008)
 • Monseigneur Jos Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Monseigneur Jan van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Monseigneur Antoon Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch (vanaf 29 augustus 1998)
 • Monseigneur Frans Wiertz, bisschop van Roermond (en vicevoorzitter van de Bisschoppenconferentie)
 • Monseigneur Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond

Voormalige leden c.q. toegevoegde leden Edit

 • Monseigneur Joseph Lescrauwaet, bisschop van Haarlem (19 oktober 1983 - 22 maart 1995)
 • Monseigneur Johannes Antonius de Kok O.F.M.(28 augustus 1930), hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht (15 januari 1982 - 27 augustus 2005)
 • Huub Ernst, bisschop van Breda (3 november 1967 - 6 mei 1992)
 • Tiny Muskens, bisschop van Breda (26 november 1994 - 2 februari 2008)


Secretaris Edit


Functionarissen Edit

... is woordvoerder van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en ... is secretaris van de dienst Pers & Communicatie.

Zie ookEdit

Externe linkEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.