Wikia


Deel van de serie over
Maria

Ook bekend als
"Heilige Maagd" of
"Moeder Gods"

Beslotentuinpiep
moeder van
Jezus

De term Mariaverering heeft betrekking op de actieve verering die de meerderheid van de christenen (Katholieken, Anglicanen, Koptenen en Orthodoxen) heeft voor de Heilige Maagd Maria, de moeder van van Jezus Christus.

Deze verering komt tot uitdrukking in gebeden en gezangen tijdens kerkdiensten en door de aanwezigheid van beelden, schilderijen en iconen in kerken en in eigen huis. Mariaverering moet evenals heiligenverering niet verward worden met aanbidding. Een gebruikelijke aanduiding van deze verering is "bidden tot" Maria of een andere heilige. Hiermee wordt volgens de leer van de hiervoor genoemde kerken echter niet gezegd dat Maria wordt aanbeden; aanbidden kan je immers alleen God. Het betekent het bidden tot God via Maria (of de betreffende heilige). Maria is 'slechts' de middelares/voorbidster tussen God en mens.

Afwijzing door de reformatieEdit

Mariaverering is in de ogen van christenen uit de reformatie een vorm van afgodendienst. Zo werd dit vooral gezien door Calvijn en in navolging van hem door de meeste Protestantse kerken. Deze kennen Maria geen speciale voorbiddersrol toe en verwerpen de Mariaverering dan ook uitdrukkelijk.


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Christendom(portaal)</th><td valign="top" rowspan="2"></td></tr> simple:Marian Prayer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.