Wikia


Leidenmarekerk

Leiden: Marekerk

De Marekerk is een kerk in Leiden. De bouw begon in 1639 en werd in 1649 voltooid. Het ontwerp, in de stijl van het Hollands classicisme, is van Arent van 's-Gravesande en de bouw stond onder leiding van zijn leermeester Jacob van Campen. De zandstenen gevel van de kerk met de hoofdingang, gelegen aan de Lange Mare, is van iets later datum (na 1657).

De Marekerk heeft een bijzondere vorm, namelijk een achthoekige centraalbouw. Dit kan verklaard worden uit het feit dat de kerk speciaal voor de protestantse dienst gebouwd is: bij een protestantse dienst staat de preekstoel centraal, met de stoelen en banken eromheen gegroepeerd. In Leiden wordt graag beweerd dat de Marekerk de eerste kerk is die voor de protestantse eredienst is ontworpen. De koepelkerk in Willemstad van Coenraat Norenburch is echter zo'n veertig jaar ouder.

De preekstoel in de Marekerk is gemaakt naar het voorbeeld van die in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Het uit circa 1560 stammende orgel is gemaakt door Pieter de Swart. Het was oorspronkelijk gemaakt voor de Pieterskerk, maar werd in 1733 naar de Marekerk gebracht.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.