Wikia


Bestand:Kirche Laibaroes 1949 c.jpg

Knielen is een houding ten teken van eerbiedigheid en dankbaarheid. Hierbij zit men op beide knieën waarbij de rug recht blijft. Dit is de meeste gebruikte houding om te bidden.

In het Christendom zijn er speciale knielbanken en bidstoelen met een verhoging waarop men de knieën kan plaatsen. Op deze verhoging kan er een kussen geplaatst worden. In de Mis knielen de katholieke gelovigen van oudsher tijdens het Eucharistisch gebed, bij het ontvangen van de Heilige Communie en tijdens het persoonlijk gebed na het ontvangen van de Heilige Communie.

In de islam en het boeddhisme zit men met het zitvlak op de voeten op de grond. Hierbij is de rug enigszins gebogen.

Kniebuiging Edit

Een kniebuiging is een groet waarbij men een grote eerbiedigheid toont. Hierbij raakt men met één knie de grond aan, waarbij de rug recht dient te blijven. In 16e en 17e eeuw was het voor vrouwen de manier om belangrijke personen te groeten. De mannen maakten een 'normale' buiging. Deze vorm van groeten bestaat in sommige kringen nog steeds, hoewel dit alleen wordt geleerd aan jongedames. In veel landen is het nog gebruikelijk voor vrouwen om het hoofd des koningshuizes zo te groeten. In Nederland heeft Koningin Juliana dit echter afgeschafd.

In het christendom, met name het katholicisme, wordt de kniebuiging ook gepraktiseerd. Hierbij groet men het Allerheiligste in het Tabernakel. Dit dienen de gelovigen te doen bij binnen- en buitenkomst van een kerk.

Diepe kniebuiging Edit

Een diepe kniebuiging is een groet waarbij men de grootste eerbiedigheid kan tonen. Hierbij gaat men knielen op beide knieën en raakt men de grond met het hoofd aan. Deze vorm van groeten wordt in het Christendom gebruikt bij een uitstelling van het Allerheiligste. In de islam wordt zij gedaan in verschillende delen van het gebed. In het boeddhisme wordt zij meestal drie maal achtereen gedaan.

Kniebuiging in de sport Edit

Een kniebuiging in sporttermen is een oefening om de spieren te strekken. Hierbij houdt men met één hand iets stabiels vast bijvoorbeeld een muur en beweegt men op en neer door telkens te hurken en te staan.

Knielen bij dierenEdit

Knielen is ook een oefening in paardendressuur. Bij het knielen dient het paard op 2 gebogen voorbenen te rusten. Het hoofd wordt met rust gelaten.fr:Génuflexion

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.