Wikia


Klaas Schilder (Kampen 19 december 189023 maart 1952) was een Nederlandse theoloog en hoogleraar in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Zijn afzetting als hoogleraar in 1944 leidde tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, waar hij tot aan zijn overlijden de leidende theoloog was.

Jeugd en opleidingEdit

Schilder, geboren in Kampen in een Nederlands-hervormd gezin, verloor op zesjarige leeftijd zijn vader, sigarenmaker van beroep. Moeder Schilder ging met haar gezin over naar de gereformeerde kerk. Na het doorlopen van het Gereformeerd Gymnasium te Kampen volgde de studie aan de Theologische Hogeschool. In 1914 studeerde hij cum laude af.

TheoloogEdit

Schilder was een creatief theoloog, in de lijn van dr. Herman Bavinck. Hij werd in 1914 predikant, achtereenvolgens te Ambt-Vollenhove, Vlaardingen, Gorinchem, Delft, Oegstgeest (waar hij Jan Wolkers doopte) en 1928 in Rotterdam-Delfshaven. In Rotterdam zorgde Klaas Schilder voor volle kerken, hoewel hij bekend stond om zijn lange diensten, van minstens twee uur. In zijn Rotterdamse periode publiceerde Schilder zijn driedelige werk Christus in zijn lijden.

Promotie en controverseEdit

Na zijn Rotterdamse periode promoveerde hij in 1933 summa cum laude bij de universiteit van Erlangen in Duitsland op het proefschrift Zur Begriffsgeschichte des Paradoxon. In datzelfde jaar werd hij hoogleraar theologie in Kampen. In deze jaren werd Schilder een van de leiders van een vernieuwingsgezinde beweging binnen de Gereformeerde Kerken, aangeduid als de 'Reformatorische Beweging.' De leidslieden van deze beweging - behalve Schilder waren dit D.H.Th. Vollenhoven, H. Dooyeweerd en A. Janse - riepen op tot een terugkeer van de theologie tot de Schrift. Op grond daarvan meenden zij bepaalde leerstellingen van met name Dr. Abraham Kuyper te moeten bestrijden. Schilder richtte zijn pijlen onder andere op diens kerkleer; hij bestreed de gedachte dat meerdere kerken in meer of mindere mate 'waar konden zijn.' Zijn opvattingen hieromtrent leidden tot grote controverse binnen de Gereformeerde Kerken, ook door de scherpte van de Schilders polemiek. De positie van Schilder en de overige voormannen van de Reformatorische Beweging binnen de Gereformeerde Kerken werd steeds moeilijker.

VerzetswerkEdit

Met name aan het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft Schilder zich verzet tegen de Duitse bezetter: hij bestreed het optreden van de bezetter op grond van het Landoorlogsreglement en keerde zich bovendien tegen de NSB. Schilder heeft korte tijd gevangengezeten en moest na zijn vrijlating voor lange tijd onderduiken.

Polarisatie en breuk binnen de kerkgemeenschapEdit

In 1944 kwam Schilder door zijn theologische opvattingen en persoonlijke optreden buiten de Gereformeerde Kerken. Daarbij kwam dat hij zich niet goed ter synode kon verweren, omdat hij ondergedoken zat. Verzoeken van alle kanten om de beslechting van het geschil uit te stellen tot na de bevrijding mochten niet baten. Mede door zijn toedoen zijn de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ontstaan. Nadat hij was afgezet als hoogleraar aan de TU Kampen, 'dook' hij even 'op' om op 11 augustus 1944 in de Lutherse Burgwalkerk in Den Haag de 'Acte van Vrijmaking of Wederkeer' voor te lezen, waarmee de kerkelijke breuk een feit was. In de jaren na 1944 bleef hij strijden tegen de doop- en verbondsopvattingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In deze tijd kwam zijn vierdelige verklaring op de Heidelberger Catechismus gereed. Ook publiceerde hij over de relatie tussen christendom en cultuur. Schilder probeerde sturend op te treden binnen de nieuw gevormde Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Hij probeerde diegenen af te remmen die vanuit de gedachte aan deze kerkgemeenschap als de enige legitieme meenden dat vrijgemaakten op alle gebieden eigen organisaties moesten oprichten. Hij riep hen op tot bezinning en ruimte te geven aan kritische geesten. Schilders vaak herhaalde oproep mocht niet baten; de polarisatie binnen de vrijgemaakte kerkgemeenschap nam hand over hand toe.

OverlijdenEdit

Schilder was zeer polemisch ingesteld en had een complexe karakterstructuur ("Wie niet polemiseert, is niet bekeerd", is een kenmerkende uitspraak van hem). Hij overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartaanval, op de dag af acht jaar nadat hij uit de Gereformeerde Kerken was gezet.

PublicatiesEdit

 • Wat is de hemel ?
 • Wat is de hel ? - Kampen 1932
 • Heidelbergsche Catechismus (eerste deel) - Goes 1939
 • Christus aan den ingang van zijn lijden - Kampen
 • Christus in de doorgang van zijn lijden - Kampen
 • Christus bij den uitgang van zijn lijden - Kampen
 • Licht in den Rook
 • "Ons aller moeder" Anno Domini 1935
 • Geen Duimbreed - Kampen 1936
 • De dogmatische betekenis der Afscheiding - Kampen 1934
 • Christelijke Religie (over de Nederlandse geloofsbelijdenis)

Alle gedrukte monografieën van Schilder zijn gedigitaliseerd. Ze zijn gepubliceerd op de website van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.

Externe linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.