WikiaDe kerkorde is een ander woord voor het kerkrecht zoals dat wordt gehanteerd in het protestantisme, uitgezonderd de Anglicaanse Kerk waar men - in navolging van de Rooms-Katholieke Kerk - het heeft over het canoniek recht.

In de meeste Nederlandse protestantse kerken geldt de Dordtse Kerkorde (DKO), of een afgeleide daarvan. De kerkorde van de PKN is mede afgeleid van de Lutherse kerkorde.

Externe linkEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.