Wikia


Judea Judas Makk

Judea tijdens Judas Makkabeüs

Judas Makkabeüs of de Makkabeeër was een belangrijk leider in de Makkabeese opstand tegen de Seleucidische overheersing. Hij maakte deel uit van de familie van de Hasmoneeën. De Makkabeese opstand was in 167 v.Chr. geïnitieerd door zijn vader Mattatias. Nadat Mattatias in 165 v.Chr. overleed, nam Judas het leiderschap van de opstand over. Onder Judas' leiderschap groeide de opstand uit tot een ware guerrillastrijd.

Judas' belangrijkste wapenfeiten was de verovering en reiniging van de tempel in 164 v.Chr., een gebeurtenis die nog jaarlijks in het Chanoeka-feest wordt herdacht. Bovendien breidde door zijn toedoen het gebied van het Joodse land zich steeds verder uit. Uiteindelijk heeft Judas het einde van de Makkabeese opstand niet meer meegemaakt. In 160 v.Chr. sneuvelde hij in een veldslag tegen de Seleucidische troepen.

Na Judas' dood werd de leiding van de opstand overgenomen door zijn broer Jonathan Makkabeüs.

Familie van de Makkabeeën

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.