WikiaDe evangelist Johannes (Hebreeuws: יוחנן Yoḥanan "De Heer is genadig") (? - ca. 110) wordt in de christelijke traditie als de schrijver van het Evangelie naar Johannes en als dezelfde persoon als de apostel Johannes gezien.
Door de meerderheid van de hedendaagse theologen en bijbelwetenschappers wordt dit echter sterk betwijfeld of ontkend.

Het Johannesevangelie is waarschijnlijk als laatste evangelie geschreven. Volgens de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn er aanwijzingen dat de auteur zijn werk niet heeft kunnen afronden en zou dat de oorzaak zijn waarom het aan hem toegeschreven evangelie chronologische onjuistheden zou bevatten.

Zijn feestdag is 27 december.

Zie ookEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.