Wikia


Joel Teitelbaum (1887 - 19 augustus 1979), ook wel bekend als Satmar Rov of Reb Yoelish, was een rabbijn die behoorde tot de Satmar-groepering binnen het chassidisch jodendom. Satmar staat bekend om het felle afwijzen van het zionisme. Groot Rabbijn Joel Teitelbaum wordt binnen zijn beweging beschouwd als de voornaamste anti-zionistische leider die de joodse wereld ooit gekend heeft.

Hij was de voor-vorige Rebbe (leider) van deze chassidische beweging die zo'n 100.000 leden telt. Hij staat algemeen te boek als de Satmar Rebbe of Satmar Rav, ook al behoort die titel nu eigenlijk aan zijn opvolger toe.

In de Joodse wereld wordt zijn naam meestal uitgesproken als Teitelboim; het Jiddish maakt van de Duitse 'au' een 'oi'-klank.

Vóór de shoah (holocaust) was hij opperrabbijn van de stad Satu Mare die oorspronkelijk in Hongarije lag maar toen net in Roemeense handen over was gegaan. Tijdens de shoah kon hij na enige tijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen te hebben moeten doorbrengen, uitwijken naar Zwitserland. Na de Tweede Wereldoorlog belandde hij in Jeruzalem waar hij enkele jaren verbleef alvorens hij naar New York City vertrok. In deze stad begon hij opnieuw met zijn beweging. Eerst in Williamsburg, een district van de New Yorkse wijk Brooklyn, en daarna ook in het naar hem vernoemde stadje Kiryas Joel, waar inmiddels zo'n 13.000 Satmarrer chassidim wonen.

Omdat al zijn zonen tijdens zijn leven kwamen te overlijden werd zijn neef, Groot Rabbijn Moshe Teitelbaum, in 1979 de nieuwe Satmar Rebbe.

De reden van zijn anti-zionisme staat beschreven in de Talmud: (Engels)

King Solomon in Song of Songs thrice adjured the "daughters of Jerusalem" not to arouse or bestir the love until it is ready." The Talmud explains that we have been foresworn, by three strong oaths not to ascend to the Holy Land as a group using force, not to rebel against the governments of countries in which we live, and not by our sins, to prolong the coming of moshiach; as is written in Tractate Kesubos 111a . [1]

BoekenEdit

Hij is de schrijver van het beroemde anti-zionistische boek Vayoel Moshe waarin hij uitgebreid verklaart waarom in zijn ogen het zionisme absoluut verwerpelijk zou zijn. Een volledige lijst van werken:

  • Vayoel Moshe
  • Divrei Yoel
  • Al HaGeulah VeAl HaTemurah
  • Dibros Kodesh


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Orthodox jodendom(Portaal)</th><td valign="top" rowspan="2">Menorah7a</td></tr>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.