Wikia


De Hongaars-katholieke Kerk (Hongaars: Magyar Görög Katolikus Egyház) is een met Rome geünieerde Kerk. Zij maakt deel uit van de Oosters-katholieke Kerken.

De Byzantijnse ritus wordt gevolgd met als liturgische talen het Hongaars, Slowaaks en Oekraïens. Deze Kerk gebruikt de juliaanse kalender.

Ontstaansgeschidenis Edit

In het begin van de 18de eeuw vestigden zich in het oosten van het huidige Hongarije, voornamelijk rond Hajdúdorog en Nyíregyháza, orthodoxe Roemenen, Roethenen, Oekraïners en Serven. Zij waren, na de Ottomaanse verovering, vertrokken uit het Turkse Sipahis. Het ging vooral om militairen en hun families. Onder invloed van de Habsburgers werden deze orthodoxe gelovigen ondergebracht in een met Rome geuniëerd vicariaat van Hajdúdorog.

Onder druk van toenemende hongarisering - onder meer werd het Hongaars als liturgische taal opgedrongen – keerden een aantal gemeenschappen op het einde van de 18de eeuw terug naar de Oosters-orthodoxe Kerk.

Eind 19de eeuw werd door geünieerden, die zich wilden onderscheiden van de Rooms-katholieken, bij de paus aangedrongen tot de oprichting van een eigen diocees. In 1912 ontstond het bisdom Hajdúdorog met de bisschopszetel te Nyíregyháza.

Gedurende de volgende decennia van de 20ste eeuw hielden deze geünieerde gelovigen in Oost-Hongarije vast aan hun identiteit en aan hun geloof. Hun seminarie in Nyíregyháza gold onder het communistisch bewind als een bolwerk van katholiek bewustzijn en verzet.

Sinds 1988 kunnen de geünieerde Hongaren vrij hun geloof beleven. Hun aantal is sinds de jaren 1990 dan ook toegenomen. In Nyíregyháza werd een nieuwe theologische hogeschool opgericht.

Huidige situatie Edit

De Hongaars-katholieke Kerk telt ongeveer 290.000 gelovigen; de meeste van hen wonen in Hongarije. Een deel woont in de Verenigde Staten en Canada.

Hoofd is de bisschop van Hajdúdorog, thans sinds 1988 Mgr. Szilárd Keresztes.

Externe link Edit

frp:Égllése grèca-catolica hongrouèsa hu:Magyar Görög Katolikus Egyház it:Chiesa greco-cattolica ungherese pl:Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego pt:Igreja Católica Bizantina Húngara ru:Венгерская католическая церковь

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.