Wikia


Hersteld Hervormde Kerk
Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting Gereformeerd calvinisme
Voortgekomen uit Nederlandse Hervormde Kerk in 2004
Aard
Locatie 117 gemeenten (2006[1])
Aantal leden 57.500 (2008[2])
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Hersteld Hervormde Kerk is een Nederlands kerkgenootschap, dat bestaat uit leden van de Hervormde kerk die wegens gewetensbezwaren buiten de fusie wilden blijven met de Gereformeerde Kerken en de Lutheranen, die samen vanaf op 1 mei 2004 de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), vormden. Tot de HHK behoren voornamelijk kerkleden die eerder tot de orthodox-hervormde richtingen van de Gereformeerde Bond en Het Gekrookte Riet gerekend konden worden. De kerken die tot genoemde organisaties gerekend worden, behoren tot de "bevindelijke stroming" die teruggaat op de Nadere reformatie. Naast de genoemde kerken en de Hersteld Hervormde kerk behoren de verschillende families van de gereformeerde gemeenten tot deze stroming, al zijn er behalve overeenkomsten ook verschillen in leer en beleving.

OmschrijvingEdit

De Hersteld Hervormde Kerk bestaat uit 117 hervormde gemeenten (2008[1]). Het aantal leden ligt rond de 57.500 personen (2008[2]). Doordat op enkele plaatsen het ledenbestand nog niet is ontvlochten is het precieze aantal vooralsnog onduidelijk. Het kerkverband omvat 55 predikanten (2008[1]), 18 emeritus-predikanten, 4 kandidaten, 14 studenten met een preekconsent en een zendingspredikant.

Op 31 augustus 2004 heeft het moderamen van de synode van de kerk een overeenkomst ondertekend met de PKN waarin zij aangeeft zich voortaan Hersteld Hervormde Kerk te zullen noemen. De synode van de Hersteld Hervormde Kerk heeft dit voorstel op 27 januari 2006 verworpen, omdat men onder andere ontevreden is over de werkwijze van de commissie van bijzondere zorg van de Protestantse Kerk in Nederland. Hierna noemde zij zich opnieuw Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk. De plaatselijke gemeenten noemden zich Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband).

Echter, op 15 mei 2006 oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat de Hersteld Hervormde Kerk gebonden was aan de overeenkomst die zij op 31 augustus 2004 sloot met de Protestantse Kerk in Nederland, en dat zij daarom zich diende te houden aan de afspraken omtrent de naam die daarin waren gemaakt.

Gevolg hiervan is dat het kerkgenootschap zich opnieuw Hersteld Hervormde Kerk moet noemen. Ook dient men vanaf de uitspraak de naam van het landelijke kerkblad (voorheen Hervormd Kerkblad) te wijzigen conform de eerder gesloten overeenkomst.

In de Hersteld Hervormde Gemeenten wordt tijdens de kerkdienst gelezen uit de Statenvertaling. Gezongen wordt er uit de psalmberijming van 1773. Politiek gezien gaat de voorkeur van de meeste leden van de Hersteld Hervormde Kerk uit naar de SGP en (in mindere mate) de ChristenUnie.

De gemeenten liggen bijna alle in de bijbelgordel, een langgerekt gebied dat dwars door Nederland loopt, van Zeeland tot Noordwest Overijssel. Onder meer in Staphorst (5235 leden) en Ouddorp (3555 leden) bevinden zich grote hersteld-hervormde gemeenten.

Bestand:P1020324copyKerk Staphorst.jpg

Ledental Edit

Over het ledental van de Hersteld Hervormde Kerk is medio 2008 nog geen volstrekte duidelijkheid, omdat er in enkele plaatsen nog procedures lopen. In het Rapport Godsdienstige veranderingen in Nederland schat het Sociaal en Cultureel Planbureau het ledenaantal in 2004/2005 op 53.900.[3] Het SGP-blad de Banier schat het ledenaantal op 53.000[4]. In het rapport "Geloven in het publieke domein" van de WRR[5] wordt een veel hoger cijfer genoemd, een ledental van 70.000. In september 2007 blijkt de schatting van 70.000[5] te hoog en geeft de scriba van de HHK aan dat het werkelijke ledental ligt tussen de 55.000 en 60.000[2]. Dit wordt in april 2008 desgevraagd bevestigd door het kerkelijk bureau van de HHK.

Bekende leden Edit

Externe links Edit

Bronnen, noten en/of referentiesEdit

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. 1,0 1,1 1,2 Aldus het kerkelijk bureau van de HHK op 17 april 2008
  2. 2,0 2,1 2,2 Op 17 september 2007 maakt ds Ruigrok, scriba van de HHK, in het Kerkblad voor het Noorden melding van een ledental tussen de 55.000 en de 60.000. Op 17 april 2008 bevestigt het kerkelijk bureau van de HHK desgevraagd dit ledental. Men geeft aan dat gezien nog enkele lopende procedures nog geen exact ledental gegeven kan worden, maar dat het zeker tussen 55.000 en 60.000 ligt. Een eerder gemaakte schatting van 70.000 blijkt niet reëel te zijn.
  3. Rapport Godsdienstige veranderingen in Nederland, pagina 30 en 31
  4. De Banier, 2006 maart
  5. 5,0 5,1 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Geloven in het publieke domein (bladzijde 104 (103 in PDF) tabel 4.9)
<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Protestantisme(Portaal)</th></tr>
Vista-kmixdocked 80px   Door op de afspeelknop te klikken kunt u dit artikel beluisteren. Na het opnemen kan het artikel gewijzigd zijn, waardoor de tekst van de opname wellicht verouderd is. Zie verder info over deze opname of download de opname direct (meer info over gesproken Wikipedia)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.