Wikia


deel van de serie over
Kloosters

en het christelijke
monastieke leven

Monnik

Een heremiet (synoniemen: eremiet, kluizenaar, anachoreet) is een monnik die in afzondering leeft in een kluis, kluizenarij of hermitage, ver buiten de bewoonde wereld. De aanduiding komt van het Griekse woord ἔρημος, dat "eenzaam, onbewoond, verlaten" betekent. De eerste mensen die heremiet genoemd werden waren christelijke monniken die zich afzonderden in de woestijn van Egypte, zoals in Wadi Natroen.

Andere betekenissenEdit

De term kluizenaar wordt in het wereldlijk leven ook wel gebruikt voor een persoon die doelbewust afstand neemt van zijn omgeving en de maatschappij, of overdrachtelijk voor iemand die zich van de wereld vervreemd heeft en nooit contact met anderen heeft. De wereldlijke kluizenaar komt vaak terug in uitingen van volkscultuur. Zo loopt er in het kinderboek Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt een kluizenaar rond. De heremiet is tevens een kaart in het tarotspel. In het Raider Waite spel is het kaart 9 van de Grote Arcana.

Zie ookEdit
Smallwikipedialogo
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Heremiet. De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.