Wikia


Een middeleeuws getijdenboek is een handschrift dat leken gebruikten voor hun privédevotie, tijdens het getijdengebed. Kwamen middeleeuwse religieuze handschriften eeuwenlang vooral in kloosters tot stand, vanaf de 12e eeuw werden ze in toenemende mate gemaakt in professionele boekateliers door meestal een team van verschillende handwerkslieden c.q. kunstenaars met ieder hun eigen specialisatie. Afhankelijk van de smaak en rijkdom van de opdrachtgever werden ze eenvoudig of weelderig uitgevoerd, met soms vele miniaturen en rijke randdecoratie. Wereldberoemd zijn de Gebroeders Van Limburg (?-1416), afkomstig uit Nijmegen, die in opdracht van Philips de Stoute en later de Hertog van Berry zeer fraaie manuscripten maakten, o.a. de Très Riches Heures du Duc de Berry, bewaard als handschrift ms. 65 in het Musée Condé te Chantilly. Ook Simon Bening en Gerard Horenbout zijn bekende Vlaamse miniaturisten. Simon Bening (+Brugge 1561) illustreerde o.a. The golfbook (ca. 1540), bewaard in de British Library. In vele musea en bibliotheken worden getijdenboeken bewaard: o.a. het rijk geïllustreerde Breviarium Grimani, waarvan de miniaturen o.a. toegeschreven worden aan Alexander Bening (vader van Simon) en dat bewaard wordt in de Sint-Marcus-bibliotheek te Venetië, het Breviarium Mayer van den Bergh (bewaard te Antwerpen in het Museum Mayer van den Bergh) en het getijdenboek van Beatrijs van Assendelft dat bewaard wordt in het Utrechtse Museum Catharijneconvent.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.