Wikia


De bundel Geestelijke Liederen wordt sinds 1871 gebruikt in gemeenten van de Vergadering van gelovigen in Nederland en Vlaanderen.

Kenmerkend is de vierstemmige zetting voor gemeentezang. De eerste editie werd uitgegeven in Rotterdam door Herman Voorhoeve, en bevatte 147 liederen. De laatste herziening (Medema, 2003) bevat 257 liederen. 'Geestelijke liederen' wordt vaak gebruikt in combinatie met de Lichtbundel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.