Wikia


Bestand:Jakob Jordaens 002.jpg

Evangelisatie is de gangbare term voor het verbreiden van het christelijke geloof onder ongelovigen. Het woord is verwant aan het woord evangelie, dat letterlijk 'goede boodschap' betekent.

Meestal worden geloofsverbreidende activiteiten in gebieden met een christelijke historie 'evangelisatie' genoemd en dergelijke activiteiten in niet-christelijke gebieden 'missie' (door katholieken) en 'zending' (door protestanten).

Evangelisatie krijgt meer aandacht in kerken met relatief behoudende (of orthodoxe) opvattingen en in evangelische groepen. In Nederland doen vooral de Jehova's getuigen, de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en verschillende evangelische gemeenten aan evangelisatie.

Evangelisatie wordt lang niet door iedereen gewaardeerd. Pejoratieve termen voor evangelisatie zijn proselytisme en zieltjeswinnerij.

Achtergronden Edit

Evangelisatie wordt gemotiveerd vanuit de wens anderen te laten delen in wat men persoonlijk als waardevol ervaart, maar ook bijvoorbeeld op grond van het evangelie volgens Matteüs 28:19, waar Jezus de expliciete opdracht geeft:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Activiteiten Edit

Bestand:Jesus-army-evangelism.jpg

De volgende soorten activiteiten worden gebruikt als middel voor evangelisatie (onder andere):

 • informele gesprekken waarin men anderen over eigen ervaringen vertelt;
 • een gemeenschap stichten op een plek zoals die is (elke plek heeft zijn eigen noden/problemen; daar op inspelen);
 • bijeenkomsten met sprekers, muziek- of filmvoorstellingen, waarvoor dan zoveel mogelijk reclame wordt gemaakt, variërend van kleine zaaltjes tot grote tenten en stadions;
 • het verspreiden van evangelisatiefolders en bladen, thuisbezorgd of op straat uitgedeeld;
 • inzet van massamedia (radio, televisie, internet) om grote of specifieke groepen te bereiken;
 • langs de deuren gaan om mensen aan te spreken;
 • op straat muziek maken en mensen aanspreken.

Iemand die zich voltijds aan evangelisatie wijdt heet een evangelist. Bekende evangelisten zijn Billy Graham, David Wilkerson, Reinhard Bonnke en (in Nederland) Jan Zijlstra.

Organisaties Edit

Diverse organisaties richten zich uitsluitend of mede op evangelisatie, door:

 • het opzetten en uitvoeren van evangelisatieacties
 • het publiceren van evangelisatielectuur
 • het ondersteunen van christenen bij evangelisatieacties, in Nederland bijvoorbeeld organisaties als Agapè, IZB, Go and Tell en E&R.
 • het geven van opleidingen voor evangelistencs:Evangelizacefi:Evankeliointi

fr:Expansion du christianisme du Ve siècle au XVe siècle hr:Evangelizacija ia:Evangelisation it:Evangelizzazione ja:福音伝道 no:Evangelisering pl:Ewangelizacja pt:Evangelização simple:Evangelism sk:Evanjelizácia sv:Evangelisation tr:Evanjelizm zh:傳福音

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.