Wikia


Met devotie wordt veelal de toewijding aan een hogere macht of waarheid bedoeld. Meestal verwijst het naar de conventies die door de verschillende religies of haar volgelingen als belangrijk ervaren worden. Het kan echter ook verwijzen naar de toewijding aan de essentie van een religie, iets waar de conventies soms slechts symbool voor staan.

In de Rooms-katholieke Kerk kan devotie ook de term zijn voor de verering van een specifieke heilige.

Zie ookEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.