Wikia


De Waarheidsvriend is een kerkblad dat het officiële orgaan vormt van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad verschijnt wekelijks.

De Waarheidsvriend geeft voorlichting inzake geestelijke en kerkelijke vragen. Ook maatschappelijke vragen worden regelmatig behandeld. Doordat de Waarheidsvriend in lezerstal sterk is gegroeid, kan de omvang zodanig zijn, dat het blad wekelijks een geschakeerd geheel van artikelen kan aanbieden.

Gijs Boer was vele jaren eindredacteur van De Waarheidsvriend. Als eindredacteur droeg hij, als een van de weinigen in deze kringen, intensief bij aan het theologische debat. In 2006 is drs. P.J. Vergunst de redacteur.

Vanaf 5 mei 2006 verschijnt het blad als full-colour magazine.

Externe link Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.