Wikia


De Confessionele Vereniging is een modaliteitsbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze organisatie bestaat sinds 1864. De Gereformeerde Bond is een afsplitsing van deze vereniging die ontstond in 1906.

Van oudsher was de Confessionele Vereniging een modaliteitsbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Sinds de wording van de PKN in 2004 is de Vereniging verbonden aan het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Er is in toenemende mate samenwerking met het Confessioneel Gereformeerd Beraad, van oorsprong een modaliteitsbeweging binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland die eveneens in de Protestantse Kerk in Nederland zijn opgegaan.

In 2008 besloot de Vereniging tot de oprichting van de Stichting Schrift en belijden. Predikant B.H. Weegink uit Katwijk probeert als secretaris van Schrift en belijden het gedachtegoed van de Confessionele Vereniging nieuw leven in te blazen.

De vereniging heeft ongeveer 2750 leden. In 2001 rekenden zich 326 predikanten, van wie 184 dienstdoend, en ongeveer 180 (wijk-)gemeenten tot de Confessionele Vereniging. Naar schatting vertegenwoordigen zij 350.000 kerkleden van de Protestantse Kerk in Nederland. Vijf tot tien theologiestudenten zijn lid van de Confessionele Vereniging. De Vereniging geeft een eigen blad uit onder de naam 'HW Confessioneel'.

Externe linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.