Wikia


Het Concilie van Jeruzalem, ook wel apostelconvent of apostelconcilie genoemd, was een concilie binnen het vroege christendom. Het was een bijeenkomst van Paulus en Barnabas als afgevaardigden de christelijke gemeente van Antiochië met de christelijke gemeente van Jeruzalem, de apostelen en de oudsten. Deze bijeenkomst vond plaats omstreeks 49 n.Chr. en wordt beschreven in Handelingen van de Apostelen, een boek van het Nieuw-Testament.

De centrale vraag die werd besproken was of de heidenen die tot het christendom overgingen besneden moesten worden en zich aan de Joodse wet moesten houden.

De besluiten van dit apostelconvent zijn van grote invloed geweest voor de ontwikkeling van de christelijke kerk. Tevens werd hier een definitieve breuk met het traditionele jodendom gemarkeerd. Als gevolg van het concilie verdween de Joodse traditie, die nog steeds het dagelijkse leven van gelovige joden regelt, grotendeels uit het christendom.

AanleidingEdit

Het probleem ontstond in de gemeente van Antiochië, waar tot het christendom bekeerde Farizeeërs eisten dat christenen zich ook aan alle Mozaïsche wetten hielden.

Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. 2 Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. (Handelingen 15, 1-2)

De inzet was dus het al dan niet besnijden van bekeerlingen, zoals men gewoon was te doen bij Joden. Dit kan verklaard worden doordat het christendom toen nog een joodse sekte genoemd kan worden, en de meeste gelovigen van Joodse afkomst waren.

Het concilieEdit

Volgens Handelingen 11 was Petrus aanvankelijk van oordeel dat "christenen uit de heidenen" (dat wil zeggen christenen die niet van Joodse afkomst waren), net als joden, alle voorschriften van de Thora moesten volgen. In Joppe kreeg Petrus echter een visioen waarin God hem gebood dat anders te zien: christenen hoeven alleen de goede boodschap van Jezus te aanvaarden en de tien geboden te volgen en zich verder nog onthouden van het nuttigen van dierlijk bloed, verstikte dieren en aan de afgoden gewijd voedsel.

Toen het tijdens het concilie in Jeruzalem tot een hevige woordenstrijd kwam, nam Petrus het woord. Hij beargumenteerde dat door de genade van Jezus iedereen gered kon worden, en dat het niet nodig is om op de schouders van de nieuwe christenen een juk te leggen dat zijzelf als Joden al niet konden dragen.

Daarna luisterde men naar Paulus en Barnabas, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Daarna nam Jacobus het woord en beargumenteerde, met een beroep op de profeten, dat de heidenen geen te grote last opgelegd moest worden. Wel moeten ze zich onthouden van alles wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf.

Aanvankelijk ondervond Petrus tegenwind van zijn medeapostelen, want alle aanwezigen beseften natuurlijk dat dit een radikale breuk met het verleden betekende, maar tenslotte besloot de vergadering, ondersteund door het gezag van Petrus, dat bekeerlingen al genoeg aan hun hoofd hadden en zich niet hoefden te besnijden en ook de meeste andere Joodse geboden niet hoefden aan te houden.

Brief naar AntiochiëEdit

De apostelen en oudsten in Jeruzalem, in overleg met de gemeente, stuurden enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee naar Antiochië. Ze kregen een brief mee met de volgende inhoud, die de besluiten van het concilie weerspiegelde.

Van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië die uit de heidense volken afkomstig zijn: gegroet!
Wij hebben vernomen dat enkele van ons u een bezoek hadden gebracht – zonder dat wij hun dat hadden opgedragen – en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben Judas en Silas afgevaardigd, en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed. (Handelingen 15: vers 23-30)
Voorganger:
n.v.t.
Concilie van Jeruzalem
49
Opvolger:
Concilie van Arles
bg:Апостолски събор

ca:Concili de Jerusalem cs:Apoštolský koncil da:Apostelmødeteo:Apostola konciliofi:Jerusalemin kokous fr:Concile de Jérusalem id:Konsili Yerusalem it:Concilio di Gerusalemme ko:예루살렘 공의회 pl:Sobór jerozolimski pt:Concílio de Jerusalém ru:Иерусалимский собор simple:Council of Jerusalem sv:Apostlamötet sw:Mtaguso wa Yerusalemu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.