Wikia


De ChristenUnie is een christelijk-sociale Nederlandse politieke partij van orthodox-protestantse signatuur, die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer en in provinciale en gemeentelijke besturen. De ChristenUnie is in samenwerking met de SGP eveneens vertegenwoordigd in het Europees Parlement (van elke partij één lid). De politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie is PerspectieF.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.