Wikia


deel van de serie over
Kerkelijk Gerei

Waaronder de:
"Paramenten" en
"Het Liturgisch Vaatwerk"

Monstrans
Gebruikt in de
Liturgie

Liturgisch vaatwerk
Vasa sacra
Miskelk · Pateen
Kelklepeltje
Ciborie · Monstrans
Pyxis · Custodiale

Vasa non sacra
Ampullen · Wijwatervat
Olievaatje
Wierookvat · Ablutievat

Paramenten
Amict · Albe · Baarkleed · Cingel
Tuniek · Dalmatiek · Fanon
Kazuifel · Manipel · Stola
Gremiale · Benedictievelum
Mijter

Koorkledij
Rochet · Superplie
Koorkap · Cappa magna
Kovel

Kelkgerei
Bursa · Kelkvelum
Ciborievelum

Kerklinnen
Corporale · Kelkdoekje
Lavabodoekje · Palla
Altaardwaal

Kerkinterieur
Altaar · Ambo
Biechtstoel · Communiebank
Doksaal · Doopvont
Godslamp · Hoogaltaar
Heilig Kruisaltaar
Katheder · Preekstoel
Tabernakel · Volksaltaar

Liturgische boeken
Altaarmissaal
Evangeliarium · Lectionarium
Rituaal · Benedictionale
Kyriale · Graduale
Brevier · Volksmissaal
Sacramentarium

Overige
Flambouw · Processiekruis
Altaargong · Altaarschel · Sanctusbel
Wijwaterkwast · Scheepje
Doopschelp · Lessenaar
Thabor · Antependium
Paaskaars

Een chrismale is in de Rooms-Katholieke Kerk een vat waarin het chrisma wordt bewaard, dat door de bisschop op Witte Donderdag op plechtige wijze gewijd wordt.

Er zijn twee vormen: één type chrismale heeft de inhoud voor de voorraad voor één jaar en wordt in de kathedraal bewaard. Een ander type is kleiner en wordt in de parochiekerk bewaard.

Op de vaatjes voor het chrisma staan vaak de letters "CHR". De recipiënten voor de ziekenolie zijn meestal met "INF." gemerkt en die voor de catechumeneneolie met "CAT.".

Vele belangwekkende chrismales bevinden zich in de kerkschatten van de Europese kathedralen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.