Wikia


De Bulgaars-katholieke Kerk (Bulgaars: Български Католическата църква) is een met Rome geüniëerde Kerk en behoort tot de Oosters-katholieke Kerken. De Byzantijnse ritus wordt gevolgd. De liturgische taal is Bulgaars. Deze Kerk gebruikt de juliaanse kalender.

GeschiedenisEdit

Deze geüniëerde Kerk is ontstaan in de 19de eeuw als reactie van een groep jonge intellectuelen tegen de toenemende "vergrieksing" van de orthodoxe Kerk in Bulgarije.

In april 1861 benoemde paus Pius IX Joseph Sokolsky tot aartsbisschop voor de 'Bulgaarse katholieken van de Byzantijnse ritus'. Korte tijd later in juni 1961 verdween Sobolsky onder mysterieuze omstandigheden en bracht de rest van zijn leven door in een klooster in Kiev.

In 1870 werd een Bulgaars-orthodox exarchaat onder het patriarchaat van Constantinopel opgezet. Dit bracht mee dat vele 'Byzantijns katholieken' terugkeerden naar de Bulgaarse orthodoxie. De meeste Byzantijns katholieken leefden toen in Tracië en Macedonië. Er werden in 1883 twee vicariaten gesticht, het vicariaat Thracië in Edirne en het vicariaat Macedonië in Thessaloniki. Na de Balkanoorlogen van 1912 en 1913 vluchtten deze gelovigen naar het koninkrijk Bulgarije.

In 1926 reorganiseerde het Vaticaan de Bulgaars-katholieke Kerk: de twee vicariaten werden afgeschaft en er werd een Apostolisch exarchaat opgericht in Sofia.

Tijdens het communistisch bewind werd de Kerk vervolgd en werden de kerkeigendommen onteigend. De geüniëerde bisschop Mgr. Evgeni Bosilov weigerde zich van Rome af te keren. Hij werd in 1952 terechtgesteld.

Na de communistische periode kreeg de Kerk een deel van haar eigendommen terug.

Huidige situatieEdit

Bisschop Christo Proykov werd in 1995 aangesteld als 'Apostolisch exarch voor de katholieken van de Byzantijns-Slavische ritus in Bulgarije'. Hij heeft zijn zetel in Sofia. De Bulgaars-katholieke Kerk is een vrij kleine Kerk; ze telt ongeveer 10.000 gelovigen in Bulgarije.

Rooms-katholieke Kerk in BulgarijeEdit

De Rooms-katholieke Kerk telt in Bulgarije twee bisdommen namelijk het bisdom Sofia-Plovdiv en het bisdom Nicopolis dat onder rechtsteeks gezag van de Heilige Stoel staan.

Externe linkEdit

hu:Bolgár Görög Katolikus Egyház ru:Болгарская католическая церковь

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.