Wikia


Een Brahmaan is een lid van de hoogste kaste van het kastensysteem. Het Brahmanisme onderwees dat de Brahmaan uit de mond van de oppergod en schepper Brahma afkomstig was. Hun functie en taak in het Brahmanisme was ongeveer die van priester. Zij kenden de rituelen die koningen dachten nodig te hebben om via hun god Brahma geluk, welvaart en succes te bereiken, en hadden daarom een belangrijke en machtige positie in het oude India. De Brahmanen studeerden de geschriften van de Vedas, waarin die rituelen beschreven waren.

De Boeddha herdefinieerde het begrip 'Brahmaan', zodat het een meer spirituele betekenis kreeg, overeenkomstig met die van een Arahant of Boeddha die verlichting bereikt heeft. Boeddha was het niet ermee eens dat de Brahmanen uit de mond van Brahma afkomstig waren: immers, men kon zelf zien dat ze uit de moederschoot afkomstig zijn, net als andere mensen.

Externe LinkEdit

De Brahmaan - Verzen van de Boeddha over Brahmanen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.