Wikia


Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 was een groots opgezette tegenaanval op de Spanjaarden door prins Frederik Hendrik, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het beleg duurde van april tot half september. Uiteindelijk werd de stad 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik van Oranje ingenomen. De Zilvervloot die in 1628 door Piet Hein werd veroverd op de Spanjaarden had de staatskas van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gespekt. Vermoedelijk is hiermee het Beleg van 's-Hertogenbosch gefinancierd. Maar Frederik Hendrik heeft ook zijn eigen geld aangesproken om dit beleg te financieren.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.