Wikia


-

Video


Toelichting

Antoine Bodar ('s-Hertogenbosch, 28 december 1944) is een Nederlands rooms-katholiek priester, kunsthistoricus en auteur van diverse theologische boeken en hoogleraar.
Bodar werd onder andere bekend door zijn functie als plebaan van de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist (de bisschopskerk van het bisdom 's-Hertogenbosch). Eerder was hij al docent aan diverse universiteiten en auteur van diverse boeken en columns. Hij is geen Jezuïet.Toelichting

Levensloop

Al op zesjarige leeftijd voelde Antoine zich aangetrokken tot de mystiek van de liturgie, en ontstond in hem het verlangen om priester te worden. Hij werd daarom, zoals veel jonge katholieken, misdienaar. De Jezuïetenpaters van het Ignatiuscollege waar hij leerling was, stuurden hem in 1962 vanwege gebrek aan resultaten van school. Door toedoen van zijn vader ging hij daarom overdag aan het werk. 's Avonds bleef hij studeren aan de HBS. In 1969 behaalde het alsnog het staatsexamen gymnasium-a.

Werk voor de media

In 1965 begon Bodar zijn carrière bij de publieke omroep. Hij werkte onder andere mee aan radioprogramma's als Telixer, Sjook en Schoolradio. In 1968 werkte hij voor de VPRO, KRO en de NOS, o.a. met Netty Rosenfeld en Bob Uschi. In het begin van de 90-er jaren maakte Antoine het televisieprogramma 'Eeuwigh gaat voor oogenblick' voor de KRO. In dit programma ontving hij schrijvers, politici en theologen. Critici noemden Bodar en het programma te elitair.

Studies

Bodar studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap, filosofie en theologie aan de universiteiten van Amsterdam, Bazel, Leiden en Utrecht. Op alle vakken behaalde hij zijn doctoraal. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de filosofie op het proefschrift De schoonheidsleer van André Jolles.

Wetenschappelijke werk

In 1978 werd hij docent in kunstgeschiedenis en esthetica aan de Universiteit van Leiden tot aan 1983, en vanaf 1985 tot 2003. Hij is benoemd tot bijzonder hoogleraar christendom, cultuur en media aan de Universiteit van Tilburg in 2006.

Priesterroeping

In 1985 besloot Antoine Bodar gehoor te geven aan zijn roeping om priester te worden. Hij werd tot priester gewijd in 1992. Vlak voor de priesterwijding van Bodar werd publiekelijk bekend dat hij homoseksueel was. In september 2005 sprak hij zich in een interview in het Nederlands Dagblad voor het eerst over dit onderwerp uit. Daarop volgde in 2006 het interviewboek Ongeordende liefde, waarin hij zijn visie op homoseksualiteit, geloof en kerk neerlegt.

Na zijn wijding werd Antoine Bodar benoemd tot pastor van de Amsterdamse jezuïetenkerk 'de Krijtberg'. Eind 1995 moest Bodar de parochie verlaten vanwege onenigheid met de jezuïeten.

Antoine Bodar was nog regelmatig celebrant tijdens kerkdiensten in een kerk aan de Amsterdamse Goudkust, maar deze kerk noemt hij in interviews een 'betonnen bunker' met een storend zingend kerkkoor. Volgens Bodar dient een kerk een mens in de aanbidding 'op te tillen naar Gods heerlijkheid'.

Studie in Rome

Halverwege 1998 vertrok Bodar, met toestemming van het bisdom Haarlem naar Rome. Daar nam hij zijn intrek in het Duitse priestercollege Santa Maria dell'Anima. Ook startte hij hier zijn studie dogmatische theologie aan de Pontificia Università Gregoriana, dit met als doel een boek te schrijven over de relatie die eucharistie en biecht tot de rooms-katholieke liturgie hebben.

Intussen schreef Bodar diverse columns voor het Katholiek Nieuwsblad, die later in boekvorm verschenen onder de titel Romeinse Brieven. Eind 1999 leed Bodar aan een depressie. Medio augustus 2001 meldde hij in een interview met het Katholiek Nieuwsblad dat "het geloof in Christus mij heeft genezen van mijn depressie".

Plebaan van 's-Hertogenbosch

In de late zomer van 2002 bezocht bisschop mgr. Antoon Hurkmans van het bisdom 's-Hertogenbosch Bodar in Rome en vroeg hem plebaan te worden van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, dat is de priester die zich met de normale pastorale zorg van die parochie bezighoudt. Per 1 maart 2003 werd hij benoemd en op 30 maart geïnstalleerd. Op 4 december 2003 werd bekend dat Bodar per 1 januari 2004 zou opstappen. Dit na zijn herhaald verzoek om ontheffing van zijn functie aan bisschop Hurkmans. Er was wrijving ontstaan.

Bibliografie

 • 1983 - Het verliteratuurde leven van André Jolles
 • 1992 - Eeuwigh gaat voor Oogenblick (coauteur)
 • 1992 - Gezellin van de stilte
 • 1994 - Wandelen met de Heer
 • 1996 - Geheim van het geloof
 • 1998 - Drinken van de beker
 • 1998 - Weten waar de muze woont
 • 1999 - Nochtans zal ik juichen
 • 2001 - Romeinse brieven
 • 2004 - Klokkenluider van Sint-Jan
 • 2004 - In zwakheid krachtig
 • 2004 - Bodar - Binnenzijde van een omstreden priester
 • 2007 - Ik droom mij Europa
 • 2008 - Moeder of kind (boek + CD)
 • 2008 - Uit de eeuwige stad

video

Robert van de Roer leest nrc.next met Antoine Bodar.

Externe links


Smallwikipedialogo
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Antoine Bodar. De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.