Wikia


Bestand:AnnevanderMeiden14082007.jpg


Anne van der Meiden (Enschede[1], 4 juni 1929) is een Nederlands theoloog en communicatiewetenschapper. Aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht was hij hoogleraar in de massacommunicatie en de public relations.

AchtergrondEdit

Van der Meiden is geboren in een christelijk-gereformeerd gezin. Na zijn gymnasium in Enschede studeerde hij theologie. Daarna werd hij predikant voor de vrijzinnige Geloofsgemeenschap van Meerkerk die was aangesloten bij de toenmalige Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH, thans Ver. van Vrijzinnig Protestanten VVP) en tevens onderdak bood aan de leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (voorheen de Nederlandse Protestantenbond). Hij studeerde daarnaast ook marketing en communicatiewetenschappen. In 1972 promoveerde hij op ethiek in de propaganda voor het vakgebied wijsgerige ethiek door middel van een dissertatie met de titel 'Mensen winnen. Hij heeft op verscheidene instellingen van het Hoger Beroepsonderwijs en universitair onderwijs gedoceerd in de massacommunicatie en de public relations waar hij uiteindelijk hoogleraar in werd. Óp 2 juni 1994 ging hij met emeritaat. Ter gelegenheid van zijn emeritaat gaf hij een afscheidscollege onder de titel 'Met raad verlegen'. Dit afscheidscollege is onder dezelfde titel in druk verschenen (isbn 9789062839479).

TheologieEdit

Van der Meiden schreef boeken over theologie, reclame, propaganda, spreken in het openbaar en public relations. Ook heeft hij een aantal streekromans op zijn naam staan. Verder heeft hij cursussen gegeven aan predikanten over communicatie en kerk in Hydepark, het seminarie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bijbelvertaling in het TwentsEdit

Op theologisch en religieus terrein is hij ook actief gebleven. Hij hield zich bezig met een Bijbelvertaling in het Twents en hij leidt ook diensten in deze streektaal, onder meer voor de regionale zender van Overijssel, RTV Oost. In 2004 werd bekend dat Van der Meiden stopt met zijn bijdragen voor een Twentse Bijbelvertaling (hij vertaalde 52 bijbelboeken) omdat zijn gezichtsvermogen te veel achteruit is gegaan. Op 30 oktober 2009 verschijnt de eerste gebonden uitgave van de Biebel in de Twentse sproake bij uitgeverij Jongbloed BV.

De zwartekousenkerkEdit

Van der Meiden kreeg ook bekendheid door zijn boeken over de bevindelijk gereformeerden. In 1968 schreef hij een boek over De zwarte kousen kerken. In zijn boek De zwartekousenkerken, portret van een onbekende bevolkingsgroep vroeg hij als één van de eersten publieke aandacht voor deze groepering. In 1993 verscheen van dit boek een zesde, bijgestelde druk. Van der Meiden komt zelf ook min of meer uit deze groepering, maar heeft deze later verlaten. Over het algemeen stellen de bevindelijk gereformeerden deze aandacht niet zo erg op prijs.

Kerken van tegenwoordigEdit

Op zondag 23 september 2007 was Van der Meiden te gast in het IKON-programma Het Vermoeden waarin de professor aan de orde stelde dat de kerken tegenwoordig te weinig aandacht schenken aan het werk van de Heilige Geest en dat die niet alleen exclusief aan christenen is voorbehouden.[2]

TriviaEdit

Externe linkEdit

Bronnen, noten en/of referentiesEdit

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. Zie eigen website
  2. Anne van der Meiden, Het Vermoeden, IKON, 23 september 2007
nds-nl:Anne van der Meiden
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.