Wikia


Het Prinsenhof is een van de drie stedelijk musea van Delft (de andere twee zijn Nusantara en Lambert van Meerten). Het is gevestigd aan het Sint Agathaplein.

geschiedenisEdit

Het Prinsenhof heette aanvankelijk Sint-Agathaklooster.

Alyd Busers (overleden in 1409) was een rijke weduwe die zich aan het eind van de veertiende eeuw — samen met haar dochter Aechte — aansloot bij een groep Delftse zusters. In 1403 nam deze groep een huis aan de Oude Delft in gebruik als klooster. Ze noemden dit klooster het Sint-Agathaklooster naar Sint Agatha, de naamheilige van dochter Aechte. Alyd Busers werd de eerste moeder-overste. Zij werd opgevolgd door haar dochter Aechte. Omdat de groep zusters steeds groter werd, is het klooster vele malen uitgebreid. Daarmee werd het het grootste (en ook rijkste) klooster binnen de muren van middeleeuws Delft.


Na de reformatie in de tweede helft van de zestiende eeuw werd het gebouwencomplex opgesplitst in afzonderlijk gebruikte delen. Een deel van de kapel bleef als kerkelijke ruimte in gebruik en in de lange zuidelijke vleugel bleven enkele kloosterzusters wonen. Het overige gedeelte werd ingericht als hof van Prins Willem van Oranje, die van 1572 tot 1584 regelmatig in het Sint-Agathaklooster verbleef. Daardoor staat het sindsdien bekend als 'Het Prinsenhof'. In 1584 werd hij in Het Prinsenhof vermoord door Balthasar Gerards. In 1657 werd het Prinsenhof gedeeltelijk ingericht als lakenhal. Van 1775 tot 1807 was er de Latijnse school van Delft gevestigd. Het complex werd tussen 1932 en 1951 gerestaureerd tot een stedelijk museum. Vlak naast het Prinsenhof ligt de huidige Waalse kerk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.