Wikia


Agape (ἀγαπη) is een Grieks woord en wordt in het Nederlands vertaald met 'liefde', hoewel dit een verarming is van het woord agape en zijn volledige betekenis.

Agape feast 03

Voorstelling van een agapefeest in de catacomben van de H. Marcellinus en Peter, Rome

Met a'ga·pe wordt een door beginselen geleide of beheerste liefde bedoeld. Ze kan al dan niet genegenheid en warme gevoelens inhouden. Het zelfstandige naamwoord 'agape' is het meest voorkomende soort liefde in de bijbel, en is de grondslag voor bijvoorbeeld 1 Korinthiërs hfst. 13.

De Strong's-vertaling geeft de volgende betekenis aan: broederlijke liefde, genegenheid, het goedgezind zijn, liefde, welwillendheid.

In de Griekse geschriften van de bijbel worden hoofdzakelijk twee vormen van liefde gebruikt, weergegeven met de woorden a'ga·pe en fi'li·a, alsook twee woorden die afgeleid zijn van stor'ge. Het woord e'ros, dat de liefde tussen de seksen weergeeft, komt alleen in de Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuagint) voor. Een christelijke visie op de (positieve) samenhang tussen Eros en Agape geeft de pauselijke encycliek Deus Caritas Est.

In Johannes 21:15-17 worden beide woorden, agape en filia, gebruikt. In de NBG-vertaling zijn ze respectievelijk vertaald als 'waarlijk liefhebben' en 'liefhebben'. In de NBV-vertaling werd gekozen voor 'liefhebben' en 'houden van'.

Literatuur Edit

  • S. Kierkegaard, Daden van liefde, Leuven - Apeldoorn 1993
  • A.A. van Ruler, De meeste van deze is de liefde, Den Haag 1975Smallwikipedialogo
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Agape. De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.